Hovedformål for ordningen

Fra 2021 er ordningen med frivillighetsmidler endret og koblet tydeligere til kommunens satsning på frivillighet, innbyggersamarbeid og innovasjon.

Formålet med frivillighetsmidlene er å stimulere frivillige organisasjoner med midler til oppstart av nye aktiviteter eller tiltak, gjerne i samarbeid med andre frivillige organisasjoner. Søknader som bidrar til nysatsing vil bli prioritert innenfor denne tilskuddsordningen.

Søknadsfrist

1. mars for 2021. Søknadsfrist for frivillighetsmidler 2022 er 1. oktober 2021.

Hvem kan søke? 

  • Frivillige organisasjoner i Bærum kommune. Med frivillig organisasjon menes organisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret i henhold til frivillighetsregisterloven.

Målgruppe? 

Kommunens innbyggere

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg lurer på noe?

Krav til dokumentasjon

  • Beskrivelse av aktivitet og budsjett