Hovedformål for ordningen

Gi bidrag til driften av barne- og ungdomsorganisasjoner eller tiltaket

Hvem kan søke? 

 1. Private klubber/foreninger og nærmiljøtiltak
 2. lokallag av organisasjoner tilknyttet en riksorganisajon
 3. kretsledd av organisasjoner tilsluttet en riksorganisasjon

Målgruppe? 

Barne- og ungdomsorganisasjoner og frivillige tiltak for barn og unge

Delmål

Stimulere til økt aktivitet og utvikling av aktivitet

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg lurer på noe? 

Saksbehandler og tjenesteleder i Ungdom og fritid

Krav til dokumentasjon

Organisasjonene må fylle følgende vilkår:

 • frivillige organisasjoner hjemmehørende i Bærum kommune
 • ha hatt kontinuerlig drift i 1 år
 • ha en demokratisk oppbygging med valgt styre
 • individuelt betalende medlemmer med bostedsadresse i Bærum kommune
 • ha minst 10 tilskuddsberettigede medlemmer
 • medlemskap som er åpent for alle så sant dette ikke kommer i konflikt med organisasjonens egenart
 • regelmessige aktiviteter for medlemmer og andre
 • all virksomhet knyttet til organisasjonens barne- og ungdomsarbeid skal være rusfri
 • Driftstilskudd gis på bakgrunn av antall medlemmer fra 6 til og med 25 år. 

Hva kan støtten brukes til? 

Skal støtte kommunale foreninger som ikke får tilskudd til drift fra andre kommunale ordninger (menigheter,trossamfunn og andre)

Hva skjer etter at du har sendt inn søknaden? 

Får bekreftelse på mottatt søknad Regnskap og årsrapport for tilskudd sendes inn innen 1 mars neste år

 

Søknadsskjema - Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner – søknad om driftsstøtte

 

Frivillighet