Parkforvaltere - Bærum øst og vest

Henriette Seyffarth

Parkforvalter Bærum Øst

Torbjørn Hansen

Parkforvalter Bærum Vest

Driftsforhold, som for eksempel mangelfullt grøntvedlikehold, forsøpling et cetera skal sendes inn via meld en feil. Disse går da direkte til parkdriften i kommunen.

Øvrige henvendelser kan rettes til parkforvalter - Disse sendes inn via post@baerum.kommune.no