Bærum kommunes turveinett utgjør et viktig transport- og rekreasjonsnett for kommunens innbyggere, både innenfor byggesonen og ut til marka. Opplevelsene ligger ikke langt fra der du bor, så ta turveiene i bruk – enten du skal på søndagstur eller bare skal lufte hunden!

 

 

Utforsk Bærumsmarka på UT.NO

Bærum turlag på UT.NO 46 turforslag

Turveiene – et godt tilbud til deg som ønsker å være fysisk aktiv

Resultater fra brukerundersøkelser som er utført i Bærum kommune viser at turgåing er den aktiviteten som har førsteprioritet blant den voksne del av befolkningen. Deretter kommer sykling, skigåing, løping og svømming. Å gå en tur krever ikke dyrt og tilrettelagt utstyr, og arenaen ligger rett utenfor døra. Derfor er turveiene et lavterskeltilbud til kommunens innbyggere som ønsker å være fysisk aktive i hverdagen. Fysisk aktivitet fremmer livskvalitet, glede og helse, og er et anerkjent virkemiddel for å forebygge stress og sykdommer.

I tillegg til å fremstå som stier/veier for daglige mosjonsturer, er turveinettet i Bærum også ryggraden i kommunens grønnstruktur. Her skal trær, blomster og dyr ha mulighet for å leve og utvikle seg. Kast derfor søppel i søppelkassene og vis respekt for naturen.

Standarden på turveiene

Standarden på turveistrekningene varierer når det gjelder bredde, overflate og stigningsforhold. Det anbefales derfor at hver enkelt selv utforsker hvordan det er mulig å ta seg frem – enten til fots, med sykkel, barnevogn eller rullestol.

Drift og vedlikehold av turveiene

Drift og vedlikehold av det kommunale turveinettet ligger hos Natur-, idrett- og veidrift. Vedlikeholdet består i hovedsak av at vegetasjonen, slik som gress og kratt, slås en til to ganger i året. I tillegg etterfylles det med grus når det er nødvendig, og skilt, benker og eventuelt annet utstyr som er tilknyttet turveiene vedlikeholdes.