Oversikt og mer informasjon om parkene finner du her

Kart over parker og friområder

 

Grilling

Dersom du ønsker å grille i en park, ber vi om at du benytter fastgrillene som er plassert ut enkelte steder. Engangsgriller bør stå på stativ, slik at det ikke blir sviskader på gresset. Kast engangsgrillen i egne avfallsbeholdere som er satt ut. Engangsgriller skal ikke kastes i vanlige søppelbøtter.  Bålbrenning er ikke tillatt.

Hunder

Vi ber om at hundeeiere holder hunden i bånd. Vis hensyn til øvrige besøkende. Vær vennlig å plukke opp hundemøkk og kaste den i nærmeste søppelbøtte. Det finnes egen hundeluftegård på Kjørbotangen, på Storøyodden og ved Wøyen gård.

Søppel

Kast søppel i søppelbøttene som er plassert i parkene. Hvis søppelbøttene er fulle, ber vi om at du tar med deg søppelet slik at det ikke blir liggende i parken.

Parkene driftes av avdeling Park- og veidrift i Natur-, idrett- og veidrift.

Her finner du et kart som viser avfallsbeholdere i Bærum

Treningsmuligheter

I noen av Bærums parker finner du treningsapparater slik at du kan trene ute i vakre omgivelser og frisk luft.

Treningsapparater finner du:

  • I Kolsåsparken
  • På Kalvøya
  • I Helset nærmiljøanlegg
  • I Bærum idrettspark
  • På Jarmyra
  • I Stabekkparken
  • På Storøya

Tuftepark finner du:

  • På Kalvøya
  • I Bærum idrettspark