Hovedformål med ordningen

  • Bidra til drift og prosjekter i friluftslivsorganisasjonen. Tilskuddene gavner også uorganisert friluftsliv.

Søknadsfrist

15. april

Søknadsfrist 15. april kl 23.59 er endelig og det er ikke anledning til å ettersende vedlegg.

Søknadsskjema om tilskudd til Friluftsorganisasjoner

Hvem kan søke?

Friluftsorganisasjoner.
NB – det kreves innlogging med bank-ID ved utfylling av søknadsskjema.

Målgruppe

Uorganisert friluftsliv i Bærum

Krav til dokumentasjon

Oversikt over antall medlemmer i organisasjonen under og over 18 år, regnskap og budsjett siste år. De organisasjonene som søker etter inngått avtale om tilskudd kan legge ved «tomme» filer.

NB – søknadsfrist 15. april kl 23.59 er endelig og det er ikke anledning til å ettersende vedlegg

Hva kan støtten brukes til?

  • Drift og prosjekter

Hva skjer etter at du har sendt søknaden?

Søknadene behandles av Park, Landbruk, Natur og Kulturvern.

Søknadsskjema om tilskudd til Friluftsorganisasjoner

Friluftsliv

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Friluftsorganisasjoner 15.04.24
Dagsturhytter 15.04.24

 

Akershus fylkeskommune utlyser tilskuddsmidler til kulturutvikling og friluftsliv med søknadsfrist 10. mars søknadsfrist
Utlysning av tilskuddsordninger fra seksjon kulturutvikling, frivillighet og friluftsliv 10. mars 2024