Digitalisering og bruk av frihets- og velferdsteknologi er viktige hjelpemidler som kan gi økt frihet, trygghet og mestring.

Digitale hjelpeverktøy kan avlaste i hverdagen, og bidra til at man opplever en tryggere hverdag, enten man bor hjemme eller på en institusjon. På Atri-X kan den som trenger det, pårørende og andre, prøve ut forskjellige hjelpemidler, snakke med og få råd fra fagfolk.

På denne siden finner du mer informasjon om Atri-X.

Her kan du lese mer om Atri-X og velferdsteknologi som kan gjøre hverdagen enklere (artikkel fra Bæringen).

Hva er frihets- og velferdsteknologi?

  • Teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet og sosial deltakelse.
  • Styrker evne til å klare seg selv i hverdagen tross sykdom og nedsatt funksjonsevne.
  • Støtte til pårørende.
  • Bidrar til forbedret tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet.

Frihets- og velferdsteknologiske løsninger er for alle aldre

Hjelpemidler og velferdsteknologiske løsninger kan bidra til å opprettholde eller forbedre egen livssituasjon, uavhengig av alder og funksjonsnivå. Løsninger kan benyttes i arbeid, hjemme eller på fritiden.

Eksempler kan være robotstøvsuger for rengjøring i hjemmet, et talehjelpemiddel som kan snakke for deg, eller en digital kalender som hjelper deg å huske avtaler og gjøremål.

Hjelpemidler og velferdsteknologiske løsninger kan søkes gjennom NAV Hjelpemiddelsentralen, via kommunen eller man kan kjøpe det privat.

Dette tilbyr Bærum kommune i dag 

Hjemmeboende 

Tryggere hverdag bidrar til at våre innbyggere kan bo lengre hjemme og oppleve trygghet, mestring og økt frihet, samtidig som kommunen blir i stand til å jobbe smartere og mer effektivt

Satsingen på tryggere hverdag for hjemmeboende omfatter både trygghetsalarm og fall-, bevegelse- og røykvarsling, i tillegg til elektronisk lås og lokaliseringsteknologi (GPS). Varslingene går til ett responssenter, som vurderer hendelsen. Helse- og omsorgspersonell reiser ut og hjelper bruker når det er behov for det. I løpet av høsten 2017 vil leverandøren tilby mulighet for at også pårørende får varsel når noe skjer (forutsetter samtykke fra bruker).

  • Trygghetstjenesten 

Trygghetsalarm

Fra 1. mars 2018 overtar Aleris Omsorg AS utrykningstjenesten i trygghetsalarmtjenesten til Bærum kommune. Det betyr i praksis at når du utløser alarmen, og det blir vurdert et behov for utrykning, vil det være helsepersonell fra Aleris Omsorg som reiser ut og hjelper deg. Utrykningspersonalet benytter andre biler og arbeidstøy enn dagens leverandør, men utover dette er det ingen endring i tjenesten. Hovedleverandør av tjenesten er fortsatt Telenor Norge AS. 

  • Ved evt. problem med trygghetsalarmen kan du når som helst ringe Support Telenor på telefon 67 11 00 66.
  • Er det ellers noe du lurer på vedrørende trygghetsalarm, ring Bærum kommune ved Margrethe Løvlid mandag - fredag fra kl. 09.00 - 15.00:  906 38 816.

Aleris Omsorg har lang erfaring fra trygghetsalarmtjenesten i Oslo. Tjenesten er bemannet av helsepersonell hele døgnet, og medarbeiderne har lang erfaring for å gi kundene trygghet og hjelp av høy kvalitet.

 

Det er viktig for de fleste å kunne bevege seg fritt og være aktiv, også når man får kognitiv svikt og problemer med å orientere seg. Med en GPS kan en person fortsatt være aktiv og pårørende er trygge. 

Pårørende, helse- og omsorgspersonell og andre instanser kan benytte informasjonen som GPS enheten gir, til å lokalisere og bistå vedkommende. 

Med en elektronisk medisindispenser vil du få utdelt riktig dose medisin til rett tid. Erfaring viser at de som tar i bruk tjenesten opplever en positiv endring. De opplever større frihet i hverdagen og økt mestringsfølelse, fordi de selv kan håndtere sin egen medisinering.   

Kontakt Atri-X hvis du ønsker å se og prøve elektronisk medisindispenser.

Kontakt Tildelingskontoret eller hjemmetjenesten dersom du ønsker å bli vurdert som bruker av elektronisk medisineringsstøtte. 

Bærum kommune har inngått avtale med leverandøren Evondos.  

Se film fra leverandør: 

Brann og røykvarsling

For å øke tryggheten i hjemmet tilbyr vi mottaker av trygghetsalarmtjeneste også brann-/røykvarsling. Sensoren(e) blir knyttet til det samme responssenteret som trygghetsalarmen. Det er responssenteret som kontakter deg før de eventuelt kontakter brannvesenet.

Fall/ bevegelsesensorer – dørsensorer

Det er mulig å installere ulike fall/ bevegelse- og dør sensorer. Alarmen kan gå direkte til responssenteret eller til pårørende. Dette innvilges etter en individuell vurdering og må søkes om via tildelingskontoret.

Elektronisk dørlås (E-lås)

Kommunen erstatter bruk av fysiske nøkler, og alle som mottar en trygghetstjeneste vil også få montert en elektronisk lås (e-lås) sammen med trygghetsalarmen. E-låsen er ikke synlig fra utsiden, og du fortsetter å bruke din egen nøkkel som i dag. E-låsen åpnes med et signal («digital nøkkel») som blir sendt fra en autorisert mobiltelefon. Mobiltelefonen brukes kun av autorisert helsepersonell.

Til alle som har vedtak om hjelp til handling av matvarer har kommunen en avtale med Kolonial.no  

Hjemmebaserte tjenester vil bestille varene sammen med deg ved hjelp av et nettbrett som de har med seg. Dersom du ønsker å gjøre innkjøpet selv eller få hjelp av andre i familien kan du få innloggingsdetaljer til din konto på kolonial.no.

Varene leveres direkte til deg en gang per uke.  Det er faste sjåfører fra Bærum kommunes storkjøkken som kjører ut varene. Om behov blir varene plassert i kjøleskapet.

Du kan velge mellom tre betalingsmåter: papirfaktura i posten (gebyr kommer i tillegg), elektronisk faktura eller autogiro.

Ta kontakt med Tildelingskontoret i kommunen om dette er et behov. 
Søknadskjema finnes her.

Storkjøkkenet leverer også hjemmelaget middagsmat.  Mer informasjon om dette kan du få ved å ringe 67 50 69 73/72  eller sende e-post til storkjokkenet@baerum.kommune.no

Bo- og behandlingssentre og omsorgsboliger

På våre bo- og behandlingssentre, samt omsorgsboliger installerer vi pasientvarslingsanlegg. Pasientvarslingen består av en trygghetsalarm som man fester rundt håndleddet eller rundt halsen. Den kan man trykke på når man har behov for hjelp. Alle ansatte har en telefon hvor innkomne varsler vises og kontakt etableres.

Man kan også ha en sensor som gir varsling ved fall eller andre uønskede hendelser.

For personer med demens kan en trygghetsalarm bidra til større frihet da man kan bevege seg fritt rundt på institusjonen og utenfor og personalet kan ved behov, vite hvor vedkommende befinner seg. 

Har du innspill, spørsmål eller andre tilbakemeldinger send en e-post til Atri-x@baerum.kommune.no

Kontakt Atri-X

Kontakt oss på telefon 480 12 581 eller
atri-x@baerum.kommune.no* hvis du ønsker å snakke med oss om mulige løsninger innen frihets- og velferdsteknologi. Det er også mulig å gjennomføre videomøte via Teams.

*Vi ber om at det ikke sendes personsensitive opplysninger på e-post

Åpent. Besøk kun etter avtale. Ta kontakt for å avtale tidspunkt:

Ikke send personsensitive opplysninger på e-post. 

Besøksadresse:
Atri-X
Claude Monets allé 21
1338 SANDVIKA Kart

Daglig leder
Jeppe Skjønberg
Mobil: 990 49 999

Konstituert enhetsleder: Sarhad Solaimani

Hjelpemidler og velferdsteknologiske løsninger

Løftestol Automatisk medisinhåndtering Anonymisert digitalt tilsyn Enkel musikkspiller Sammenleggbar elektrisk scooter Tidsstyrt talevarsler (for demenssyke) GPS-klokke