Mariehaven bo- og behandlingssenter

Velkommen til Mariehaven helsehus og mottak

Mariehaven tilbyr kommunale akuttplasser og ordinære korttidsplasser. Mariehaven har i tillegg en langtidsavdeling forsterket skjerming, samt mottaksplasser. Helsehuset har kun enerom med eget bad og wc, hvert rom inklusive bad er på ca 20 kvm. Mariehaven sto ferdig i april 2009. 

Mariehaven har mange frivillige som bidrar aktivt til en bedre hverdag for beboerne. De bidrar for eksempel med besøkshund, strikkegruppe og turvenner på faste dager.

Tjenesteleder Tanja Løw Riddersholm telefon 67 50 81 02 (mandag-fredag kl. 08.00-15.30)

Avdelinger

Kontaktinformasjon
avdelinger Enheter
/Avdelingsleder

telefon
Avdeling 1  Avdelingssykepleier
Hanne Haugen
67 50 81 10 (mandag-fredag kl. 8.00-15.30)
Vakttelefon Vakttelefon alle enheter 67 50 81 11
  Enhet A  67 50 81 31
  Enhet B 67 50 81 32
  Enhet C 67 50 81 33
  Enhet D 67 50 81 34

 

Kontaktinformasjon
avdelinger Enheter
/Avdelingsleder

telefon
Avdelingssykepleier Avdelingssykepleier
Marie Therese Åmodt
67 50 81 20 (mandag-fredag kl. 08.00-15.30)
Koordinator Mette Karlsson 94 02 81 30
Vakttelefon Vakttelefon alle enheter 67 50 81 22
2. etasje Gruppe A Hoved telefon 67 50 81 40
2. etasje Gruppe B Hoved telefon 67 50 81 41
2. etasje Gruppe D Hoved telefon 67 50 81 43

 

Kontaktinformasjon
avdeling ledelse

telefon
Husøkonom Cathrine Wiik Miano  67 50 81 06 / 907 47 179

Mariehaven KAD/korttid – avdeling 2

I avdelingen har vi tre forskjellige typer opphold Kommunale akutte plasser (KAD), mottaksplasser og korttidsplasser.

Bærum kommune har 15 KAD plasser disse er etablert i samarbeid med Bærum sykehus. Tilbudet er for pasienter over 16 år som er trenger døgnkontinuerlig omsorg, behandling og oppfølgning. Innleggelse og behandling skal være forordnet av innleggende lege og du skal være tilsett av lege samme dag som innleggelsen. Det er fastlege, legevakt og akuttmottaket med OBS post på Bærum sykehus som kan forordne innleggelse.

Ved innleggelse gjennomføres det en innkomstsamtale. Her avklares det forventninger om oppholdet. Det gjennomføres oppfølgingssamtaler etter behov under oppholdet og en utreisesamtale.

Innleggelsen er kortvarig, med mål om at du skal reise hjem i løpet av 3-7 dager.

Det er ingen egenbetaling på KAD opphold.

Mottak

I avdelingen har vi 6 mottaksplasser for utskrivningsklare pasienter i spesialisthelsetjenesten. Tildeling av plass skjer gjennom tildelingskontoret via sykehuskontaktene.

Ved innleggelse gjennomføres det en innkomstsamtale. Her avklares det forventninger om oppholdet. Det gjennomføres oppfølgingssamtaler etter behov under oppholdet og en utreisesamtale.

Innleggelsen er kortvarig, med mål om at du skal reise hjem i løpet av 3-7 dager. Det er egenandel på oppholdet.

Korttidsopphold på Mariehaven helsehus er et tidsbegrenset tilbud for hjemmeboende eller pasienter som blir utskrevet fra sykehus og som trenger videreføring av medisinsk behandling. Korttidsopphold er vedtaksbasert med 14 dager liggetid.

Oppholdet skal bidra til at du gjennom egen innsats, skal opprettholde eller bedre ditt funksjonsnivå og styrke din helsetilstand.

Ved innleggelse gjennomføres det en innkomstsamtale. Her avklares det forventninger om oppholdet. Det gjennomføres oppfølgingssamtaler etter behov under oppholdet og en utreisesamtale.

Det er egenandel på oppholdet.

Lege, fysioterapeut, ergoterapeut

Sykehjemmet har lege til stede dag og kveld alle ukedager samt dagtid helg og høytidsdager.  Vi har også fysioterapeuter og ergoterapeut som inngår i vårt tverrfaglig team.

Frisør og fotpleier

Det er frisør og fotpleier på institusjonen som pasientene kan benytte seg av. Time bestilles direkte hos frisør/fotpleier, personalet kan være behjelpelig med dette. Frisør og fotpleier er selvstendig næringsdrivende og betales av brukeren.

Måltider

Middag og lunsj kommer fra Bærum Storkjøkken og serveres på avdelingene. Frokost og aftensmat tilberedes og serveres i avdelingen. 

 • Frokost: kl. 09:00
 • Lunsj: kl. 12:30
 • Middag: kl. 16:00
 • Aftens: kl. 19:00

Mellommåltid etter behov.

Kaféen

Kafeen ligger i underetasjen. Åpningstider: mandag - fredag fra kl. 11:00 - 14:00.

Kaféen har, i tillegg til vanlig kafémat, salatbar hvor man kan komponere sin egen salat.

Vi tar kontantbetaling og kort.

Tilbud

Måltider

Middag og lunsj kommer fra Bærum Storkjøkken og serveres på avdelingene. Frokost og aftensmat tilberedes og serveres i avdelingen. 

 • Frokost: kl. 09:00
 • Lunsj: kl. 12:30
 • Middag: kl. 16:00
 • Aftens: kl. 19:00

Mellommåltid etter behov.

Kaféen:

Åpningstider: mandag-fredag kl. 11-14.

Kaféen har, i tillegg til vanlig kafémat, salatbar hvor man kan komponere sin egen salat.

Vi tar kontantbetaling og kort.

Lege

Helsehuset har egne sykehjemsleger.  Samtale med lege avtales via personalet.

Frisør og fotpleier

Det er frisør og fotpleier på sykehjemmet som beboerne kan benytte seg av. Time bestilles direkte hos frisør/fotpleier, personalet kan være behjelplig med dette. Betaling skjer direkte til frisøren/fotpleieren.

Nyttige lenker

Priser og egenandeler for helse- og omsorgstjenester

Dokumenter

Brosjyre til aktuelle brukere

Legeoppfølging på KAD

 

Åpningstider

Kaféen er åpen for for beboere, deres besøkende og pårørende og personalet på Mariehaven helsehus og mottak kl. 11-14.

Sykehjemmet har ikke spesifiserte besøkstider.

Telefon

Sentralbord er 67 50 81 00 - Nødnummer: avdeling 1, 481 76 103 og avdeling 2, 940 28 130. Merk at nødnummeret kun er i bruk dersom fasttelefon og vakttelefon ikke er i funksjon.

E-post

mariehaven@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Dønskiveien 46
1346 GJETTUM

Reise til Mariehaven helsehus og mottak

  Reise fra Mariehaven helsehus og mottak

  Følg oss på Facebook