Mariehaven bo- og behandlingssenter

Velkommen til Mariehaven helsehus og mottak

Mariehaven helsehus og mottak har to avdelinger, en sykehjemsavdeling og en korttidsavdeling.

Helsehuset ligger i naturskjønne omgivelser sentralt på Dønski med nærhet til offentlig transport.

Helsehuset har enerom med eget bad og wc, hvert rom inklusive bad er på ca 20 kvm.

Mariehaven har en aktivitør som bidrar til en bedre hverdag for sykehjemsbeboerne. I tillegg arrangeres felles underholdning der pasienter ved korttidsenheten kan delta. Det finnes eget oppslag for aktiviteter på informasjonsskjermene.

Det er frisør og fotpleier på institusjonen som pasientene kan benytte seg av. Time bestilles direkte hos frisør/fotpleier, personalet kan være behjelpelig med dette. Frisør og fotpleier er selvstendig næringsdrivende og betales av brukeren.

Helsehuset har en kafé som er åpen for beboere, deres besøkende og pårørende og personalet på Mariehaven helsehus og mottak kl. 11-14. Kafèen tar i mot kontantbetaling og kortbetaling.

Hva er helsehus og hvilke tjenester leverer vi?

Mariehaven helsehus og korttid – Avdeling 1, sykehjemsavdeling

Langtidsplass i sykehjem  Bærum kommune

Langtidsplass er et helse- og omsorgstilbud til deg som har varig helsesvikt og omfattende behov for sykepleie og medisinsk behandling

Tjenesten innvilges personer som har et varig og omfattende hjelpebehov og hvor sykehjem er det eneste tilbud som kan sikre forsvarlige tjenester. Langtidsopphold innvilges først når alle andre hjelpetiltak, herunder velferdsteknologi, er utprøvd og funnet ikke tilstrekkelig.

Langtidsopphold i sykehjem skal bidra med:

Et trygt og verdig liv gjennom heldøgns pleie og omsorg, medisinsk vurdering og behandling.

En meningsfull hverdag med tilbud om aktiviteter utfra funksjonsnivå og helsetilstand.

Mat og måltider i henhold til ernæringsmessige anbefaling og individuelle ønsker.

Det er lege til stede i avdelingen tirsdag og torsdager

Mariehaven helsehus og korttid – Avdeling 2, KAD (Kommunale akutte døgnplasser)/korttid

Mariehaven korttidsplasser (tidsbegrenset opphold)

Tidsbegrenset opphold i helsehus

Tidsbegrenset opphold i helsehus er et målrettet tilbud til hjemmeboende og personer som blir utskrevet fra sykehuset og som trenger nødvendig medisinsk avklaring, rehabilitering eller opptrening for igjen å kunne bo hjemme og mestre dagliglivets aktiviteter. 

Målet med korttidsopphold kan være kartlegging av helsetilstand og funksjonsevne, rehabilitering og opptrening, for å kunne komme tilbake til eget hjem. Det er individuell vurdering på hvor når du er utskrivningsklar.

Utfordringene må være så komplekse at behovet for medisinsk oppfølging, helsehjelp, fysioterapi og ergoterapitjenester ikke kan dekkes av tjenestetilbud i eget hjem.

Du må medbringe egne toalettsaker, medisiner og rent tøy. Helsehuset har ikke tilbud om vask av privattøy. Det anbefales ikke å medbringe verdisaker.

Personalet kan bistå med bestilling av pasientreiser og taxi. Ved behov for taxi betales dette av pasienten, du kan selv søke refusjon på HelseNorge.

Reise til disse behandlingene dekkes - Helsenorge

Ved behandling på sykehuset dekkes egenandel av pasienten.

Det er egenandel på oppholdet.

Mariehaven, Kommunale akuttplasser (KAD)

Bærum kommune har 15 KAD plasser, disse er etablert i samarbeid med Bærum sykehus. Tilbudet er for pasienter over 16 år som er trenger døgnkontinuerlig omsorg, behandling og oppfølgning. Innleggelse og behandling skal være forordnet av innleggende lege og pasienten skal være tilsett av lege de siste 12 timer før innleggelse. Det er fastlege, legevakt og akuttmottaket med OBS post på Bærum sykehus som kan forordne innleggelse.

Du må medbringe egne toalettsaker, medisiner og rent tøy. Helsehuset har ikke tilbud om vask av privattøy. Det anbefales ikke å medbringe verdisaker.

Personalet kan bistå med bestilling av pasientreiser og taxi.Ved behov for taxi betales dette av pasienten, du kan selv søke refusjon på HelseNorge.

Reise til disse behandlingene dekkes - Helsenorge

Ved behandling på sykehuset dekkes egenandel av pasienten.

Mariehaven, Mottaksplasser

Avdelingen har 6 mottaksplasser for utskrivningsklare pasienter i spesialisthelsetjenesten. Tildeling av plass skjer gjennom tildelingskontoret via sykehuskontaktene.

Du må medbringe egne toalettsaker, medisiner og rent tøy. Helsehuset har ikke tilbud om vask av privattøy. Det anbefales ikke å medbringe verdisaker.

Personalet kan bistå med bestilling av pasientreiser og taxi. Ved behov for taxi betales dette av pasienten, og du søker refusjon på HelseNorge.

Reise til disse behandlingene dekkes - Helsenorge

Ved behandling på sykehuset dekkes egenandel av pasienten.

Formål med oppholdet i avdelingen: 

 • Målrettet innsats for å gjenvinne/opprettholde funksjonsnivå etter sykdom/skade
 • Medisinsk vurdering, avklaring og behandling
 • Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
 • Avlastning for pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver
 • Hjelp til å mestre dagliglivets utfordringer
 • Tjenestens omfang og nivå vil bli tilpasset pasientens funksjonsnivå og / eller helsetilstand
 • På korttidsavdelingen tilbys det legetilsyn, fysioterapi og ergoterapi ut fra en behovsvurdering. Omfanget vurderes individuelt.

Dønski dagaktivitetstilbudet:

Dagaktivitetssenter og dagopphold i institusjon

Dagopphold i institusjon er et tilbud til hjemmeboende eldre som har behov for sosiale aktiviteter. Tilbudet skal gi nødvendig oppfølging på dagtid og bidra til å bryte sosial isolasjon. Dagopphold kan også bidra til at pårørende får nødvendig avlastning.

Hva kan dagaktivitetssenteret bidra med?

 • Transport til og fra senteret
 • Frokost, middag, kaffe
 • Aktiviteter ute og inne og kulturtilbud
 • Opptrening og hverdagsmestring
 • Rehabilitering med tverrfaglig oppfølging

Avdelinger

Kontaktinformasjon
avdelinger Enheter
/Avdelingsleder

telefon
Avdeling 1  Avdelingssykepleier
Hanne Haugen
67 50 81 10 (mandag-fredag kl. 8.00-15.30)
Vakttelefon Vakttelefon alle enheter 67 50 81 11
  Enhet A  67 50 81 31
  Enhet B 67 50 81 32
  Enhet C 67 50 81 33
  Enhet D 67 50 81 34

 

Kontaktinformasjon
avdelinger Enheter
/Avdelingsleder

telefon
Avdelingssykepleier Avdelingssykepleier
Marie Therese Åmodt
67 50 81 20 (mandag-fredag kl. 08.00-15.30)
Vakttelefon Vakttelefon alle enheter 940 28 130
2. etasje Gruppe A Hovedtelefon 67 50 81 40
2. etasje Gruppe B Hovedtelefon 67 50 81 41
2. etasje Gruppe C Hovedtelefon 67 50 81 42
  Gruppe D Hovedtelefon 67 50 81 43

 

Kontaktinformasjon
avdeling ledelse

telefon
Husøkonom Cathrine Wiik Miano  67 50 81 06 / 907 47 179
Kontaktinformasjon
avdeling ledelse

telefon
Avdelingsleder Cathrine Wiik Miano  488 69 447
Telefontid:
08.00 - 15.30

 

 

Tilbud

Middag og lunsj kommer fra Bærum Storkjøkken og serveres på avdelingene. Frokost og aftensmat tilberedes og serveres i avdelingen.

 • Frokost: kl. 09:00
 • Lunsj: kl. 12:30
 • Middag: kl. 16:00
 • Aftens: kl. 19:00

Mellommåltid etter behov.

Nyttige lenker

Priser og egenandeler for helse- og omsorgstjenester

Dokumenter

Brosjyre til aktuelle brukere

Legeoppfølging på KAD

 

Telefon

Sentralbord er 67 50 81 00 - Nødnummer: avdeling 1, 481 76 103 og avdeling 2, 940 28 130. Merk at nødnummeret kun er i bruk dersom fasttelefon og vakttelefon ikke er i funksjon.

E-post

mariehaven@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Dønskiveien 46
1346 GJETTUM

Reise til Mariehaven helsehus og mottak

  Reise fra Mariehaven helsehus og mottak

  Følg oss på Facebook