Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester for pasientene.

De skal sikre god samhandling mellom pasienter, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. De skal sikre at pasientene har innflytelse på behandlingen. Pakkeforløpene innføres trinnvis fra 1. januar 2019.

Forløpskoordinator

Pasienter i pakkeforløp kan ha behov for en forløpskoordinator i kommunen. Forløpskoordinator skal være med å sikre at spesialisthelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten i Bærum kommune samhandler om utredning, behandling og en individuelt tilpasset oppfølging.

Mer informasjon finnes her 

I Bærum kommune kan Koordinerende enhet kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus.