Informasjon til medarbeidere

  • Allmøter for medarbeiderne på alle bo- og behandlingssentrene i januar/februar
  • Ukesbrev til medarbeiderne hver tirsdag
  • Individuell(e) samtale(r) med leder
  • Tjenestetorg i februar/mars
  • Allmøter for medarbeiderne på alle bo- og behandlingssentrene i april/mai
  • Egen e-postadresse for henvendelser: plo.loft@baerum.kommune.no
  • Eget telefonnummer for henvendelser: 91 63 76 90

Allmøter

DATO tiLTAK Sted
9. januar, kl. 14–15.30 Allmøte Solbakken
13. januar, kl. 14–15.30 Allmøte Mariehaven
20. januar, kl. 14–15.30 Allmøte Østerås
22. januar, kl. 14–15.30 Allmøte Valler
23. januar, kl. 14–15.30 Allmøte Stabekk
27. januar, kl. 14–15.30 Allmøte Lønnås
28. januar, kl. 14–15.30 Allmøte Nordraaksvei
30. januar, kl. 14–15.30 Allmøte Lommedalen
3. februar, kl. 14–15.30 Allmøte Stabæktunet
4. februar, kl. 14–15.30 Allmøte Berger
6. februar, kl. 14–15.30 Allmøte Solvik
10. februar, kl. 14–15.30 Allmøte KAD
Januar/februar Oppdatering av CV  
Februar/mars Tjenestetorg  
Mars Kartlegging med leder  
April/mai Innplassering  
     

Her finner du lenke til presentasjon fra allmøte (pdf).

Arbeidsområde for omstilling (pdf)