Høsten 2020 er Carpe Diem demenslandsby og Lindelia bo- og behandlingsenter innflyttingsklare. De to nye sykehjemmene vil erstatte utdaterte, urasjonelle og nedslitte bygg.

LØFT berører flere hundre beboere, pårørende og medarbeidere ved sykehjem i Bærum og handler om flytteprosess, omstilling og oppgradering av tilbudet til våre eldre.

Tredeling av sykehjemstilbudet

Tilbudet til kommunens innbyggere som trenger sykehjemsplass blir på følgende steder:

  1. ordinære langtidsplasser: Solbakken, Stabæktunet, Lindelia, Solvik, Nordraaksvei og Eikstunet
  2. demensplasser: Carpe Diem demenslandsby
  3. korttidsplasser: Lønnås og Hospice Stabekk

Mariehaven vil dekke tilbud innenfor alle tre kategorier, inntil nye Oksenøya bo- og behandlingssenter åpner tidlig i 2023.

Tredelingen vil bidra til større fagmiljøer på de enkelte sykehjem, noe som vil gi et bedre tilbud for beboerne. Beboerne vil i større grad kunne bo og oppholde seg der det finnes andre i samme situasjon og med lignende forutsetninger som de selv. Dette legger til rette for at tjenestene i større grad kan organiseres etter beboerens behov.

Informasjon og involvering

LØFT er et omfattende og komplekst prosjekt som krever god involvering og informasjon. Derfor innfører vi en informasjonsgaranti til pårørende og medarbeidere. Du finner mer informasjon i lenkene under.

Mer informasjon