Informasjonsgaranti til pårørende

  • Pårørendemøter på alle sykehjem i januar/februar
  • Individuell samtale med avdelingsleder
  • Pårørendemøter på alle sykehjem i april/mai
  • Tett samarbeid med tildelingskontoret
  • Egen e-post: plo-loft@baerum.kommune.no
  • Eget telefonnummer

Pårørendemøter

DATO TILTAK STED
9. januar kl. 18–19.30 Pårørendemøte Solbakken
13. januar, kl. 18–19.30 Pårørendemøte Mariehaven
20. januar, kl. 18–19.30 Pårørendemøte Østerås
23. januar, kl. 18–19.30 Pårørendemøte Stabekk
27. januar, kl. 18–19.30 Pårørendemøte Lønnås
28. januar, kl. 18–19.30 Pårørendemøte Nordraaksvei
30. januar, kl. 18–19.30 Pårørendemøte Lommedalen
3. februar, kl. 18–19.30 Pårørendemøte Stabæktunet
4. februar, kl. 18–19.30 Pårørendemøte Berger
6. februar, kl. 18–19.30 Pårørendemøte Solvik
10. februar, kl. 18–19.30 Pårørendemøte KAD