Informasjonsgaranti til pårørende

  • Pårørendemøter på alle sykehjem i januar/februar
  • Individuell samtale med avdelingsleder
  • Pårørendemøter på alle sykehjem i april/mai
  • Tett samarbeid med tildelingskontoret
  • Egen e-post: plo.loft@baerum.kommune.no
  • Eget telefonnummer: 91 69 02 24 
Pårørendemøter
DATO TILTAK STED
9. januar, kl. 18–19.30 Pårørendemøte (pdf) Solbakken
13. januar, kl. 18–19.30 Pårørendemøte (pdf) Mariehaven
20. januar, kl. 18–19.30 Pårørendemøte (pdf) Østerås
23. januar, kl. 18–19.30 Pårørendemøte (pdf) Stabekk
27. januar, kl. 18–19.30 Pårørendemøte (pdf) Lønnås
28. januar, kl. 18–19.30 Pårørendemøte (pdf) Nordraaksvei
30. januar, kl. 18–19.30 Pårørendemøte (pdf) Lommedalen
3. februar, kl. 18–19.30 Pårørendemøte (pdf) Stabæktunet
4. februar, kl. 18–19.30 Pårørendemøte (pdf) Berger
6. februar, kl. 18–19.30 Pårørendemøte (pdf) Solvik