Bærum kommune jobber med å implementere det helsefremmende konseptet med å implementer det helsefremmende konseptet Hverdagsglede®.

Hverdagsglede - bilde

Bærum kommune jobber med å implementere det helsefremmende konseptet Hverdagsglede®. Dette har vi gjort med tilskuddsmidler fra Fylkesmannen og i tett samarbeid med Rådet for psykisk helse som er konsepteier. Psykisk uhelse, sammen med livsstilssykdommer, ansees som den største folkehelseutfordringen i Norge. Vi trenger derfor gode helsefremmende tiltak som hjelper mennesker til å ta vare på den psykiske, så vel som fysiske, helsa si. Hverdagsglede er vår «5 om dagen» for god psykisk helse!

Forskning viser at hva vi gjør er av stor betydning for hvordan vi trives i hverdagen. God livskvalitet fører til bedre helse og bedre mestring av livets utfordringer. Konseptet Hverdagsglede er basert forskning fra England, og modellen Five Ways to Wellbeing, som viser at det særlig er fem grep som er viktig for å fremme helse og livskvalitet i hverdagen.

De fem grepene er:

 1. Vær oppmerksom
 2. Vær aktiv
 3. Fortsett å lære
 4. Knytt bånd
 5. Gi
 1. Vær oppmerksom 
 2. Vær aktiv 
 3. Forsett å lære 
 4. Knytt bånd 
 5. Gi

I Bærum har vi i prosjektperioden 2019-2020 hatt tre hovedsatsningsområder:

 1. Opplæring av ansatte
 2. Kurs til sårbare grupper
 3. Spredning av informasjon til generell befolkning

Hverdagsgledekonseptet i Bærum kommune samarbeider med Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet om forskning på Hverdagsglede. Lege og stipendiat Maja Eilertsen vil i sin doktorgrad se på effekten av Hverdagsgledekursene til sårbare grupper. Det vil også bli utført forskning på spredning av informasjon om dette konseptet til generell befolkning via av det vi har kalt Innbyggerutvalgstudien. En pilot med kort undervisning og epostkontakt gjennomføres digitalt høsten 2020. Selve studien med Innbyggerpanelet vil starte januar 2021. Et eget planleggings- og samskapingsutvalg bestående av innbyggere fra Bærum kommune er med og planlegger tiltaket og forskningen sammen med prosjektleder

Frisklivssenteret og Rask psykisk helsehjelp arrangerer jevnlig. Kurset passer for de over 18 år som ønsker å ta grep i hverdagen.
Kurset er først og fremst beregnet på voksne, som opplever at de trenger et «løft» i hverdagen og tar i bruk noen verktøy som kan bidra til endring og økt livskvalitet. En slik endringsprosess handler ofte om å bli seg bevisst hvilken kraft som ligger i å gjøre små justeringer i hverdagen, og hvordan små grep kan føre til store endringer.  

Kursopplegget

Kurset går over seks kursdager, og hver økt varer i cirka 2 til 2,5 timer.

Kurset vil gå på følgende datoer:

Kontakt oss for informasjon og påmelding:

Frisklivssenteret 
Telefon: 97 40 27 98
E-post: frisklivssenteret@baerum.kommune.no
Adresse: Kommunegården i Sandvika, Arnold Haukelands Plass 10, 1338 Sandvika

Eget kurs i hverdagsglede for deg over 60 år

Våren 2023 inviterer kommunen til seks samlinger om hverdagsglede, for deg over 60 år. 

Kurset går over 6-uker, med ukentlige samlinger. Pris: 300 kr.

Østerås seniorsenter: mandager kl. 11–13, kursstart 13. februar. Påmelding innen 9.februar til elin.vogt@baerum.kommune.no, eller på tlf. 94 00 87 65.

Henie Onstad seniorsenter: torsdager kl. 13.30–15.30, kursstart 13.april. Påmelding innen 4. april til silje.k.boe@baerum.kommune.no, eller på tlf. 46 92 30 91.

Ringhøyden og Rykkinn seniorsenter holder kurs høsten 2023.

Mer informasjon: Fem grep for økt hverdagsglede – Rådet for psykisk helse 

 

Kontaktperson ved Bærum helse og friskliv: