Hjemmesykepleie er en tjeneste til personer som har behov for helsehjelp, råd og veiledning eller bistand til å mestre daglige personlige gjøremål.

Kommunen er opptatt av at du skal være mest mulig selvhjulpen, mestre dagliglivet og klare deg selv lengst mulig i eget hjem. 

Hva kan hjemmesykepleien bidra med?

  • Oppfølging av medisinering og medisinske prosedyrer
  • Personlig hygiene, påkledning og toalettbesøk

Sårbehandling for personer som trenger hyppig sårstell og som ikke kan komme seg til egen lege

  • Oppfølging av måltider, ernæring og væskeinntak
  • Veiledning, opplæring og opptrening, slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd

Krav til søker

  • Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå.

 Hvordan søke hjemmesykepleie?

 Fyll ut egensøknad der du beskriver dine hjelpebehov.

Søknadsskjema for Hjemmesykepleie

  • Søknad sendes pr post

Hva skjer videre?

Tildelingskontoret behandler søknader om helse- og omsorgstjenester. Saksbehandler tar kontakt med deg for avtale om vurderingsmøte på tildelingskontoret eller i hjemmet.

Tjenesten innvilges etter en individuell vurdering av nåværende helsetilstand og kartlegging av funksjonsevne.

Utfører tar direkte kontakt med deg for oppstart av tjenesten.

Tjenesten tildeles etter kontinuerlig behovsvurdering. Tjenesten kan avsluttes, reduseres eller økes etter behov

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

Har du allerede hjemmesykepleie?

Personer som allerede mottar hjemmesykepleie, tar direkte kontakt med tjenesten ved spørsmål og beskjeder.  Se oversikten lenger ned på siden. 

Tilbakemelding på kvalitet.

Dersom du ønsker å gi tilbakemelding på den tjenesten du mottar, skal du henvende deg direkte til tjenestestedet. 

Skjema for tilbakemelding på kvalitet.

Brukervalg

Du kan velge tjenester fra privat leverandør eller fra kommunens hjemmesykepleiere. Det er også mulig å bytte leverandør.

I tillegg til Bærum kommune har vi tre private leverandører:

Skjema for valg/bytte av leverandør (doc)

Hva skjer hvis jeg ikke tar et valg?

Dersom du ikke gjør et aktivt valg, vil du automatisk få tjenestene fra kommunen.

Bytte av leverandør

Du kan bytte leverandør når du måtte ønske med 14 dagers oppsigelsestid. Se skjema over.

Egenandel

Det er samme egenandeler på praktiske tjenester som tidligere, uavhengig av hvem du velger som din leverandør. Det er ingen egenandel på hjemmesykepleie. Det er egenandel for rengjøring og handling.

Oversikt over kommunens hjemmesykepleiedistrikt:

Kontaktinformasjon
distrikt Bekkestua ledelse TELEFON
Distriktssjef: Anne Kari Randem 67 50 62 66 
Besøksadresse: Gml. Ringeriksvei 21C, 1356 Bekkestua  
Bruker/servicetelefoner: hverdager til kl. 15.00. bruk vakttelefon efter kl. 15.00 og lørdag/søndag 67 50 62 10
Nattelefon: (22.00-07.30) 482 74 645
Avdeling Blommenholm: Avdelingsleder (vikar) Kristin Voldseth 67 50 62 67
Vakttelefon:   915 11 463
Avdeling Lysaker: Avdelingsleder Rita Sørheim 67 50 62 65
Vakttelefon:   917 30 613
Avdeling Stabekk: Avdelingsleder Mehnaz Palani 67 50 62 78
Vakttelefon:   901 23 120 
Hukommelsesteam Bekkestua: tirsdager og torsdager 902 45 519

Oversikt over tilhørende gateadresser finner du her(pdf) 

Kontaktinformasjon
distrikt Rykkinn ledelse TELEFON
Distriktssjef:

Anne Berit Johansen 

406 02 138  mandag-fredag 08:00-15:30
Besøksadresse: Brynsveien 88, 1346 Gjettum  
Bruker/servicetelefoner: til 15:00 hverdager fra kl. 15:00-22:00 & lørdag/søndag:Tast 1 for avdeling Kolsås/Skui, Tast 2 for avdeling Berger/Lommedalen  67 50 63 00
Nattelefon: (22.00-07.30) 482 74 645
Avdeling Berger/Lommedalen: Avdelingsleder Vigdis Jacobsen 482 67 647 mandag-fredag 08:00-15:30
Avdeling Skui/Kolsås: Avdelingssykepleier Tonje Lund  482 43 122 mandag-fredag 08:00-15:30
Hukommelsesteam Rykkinn: tirsdager, onsdager, torsdager 905 61 044

 Oversikt over tilhørende gateadresser finner du her(pdf) 

Kontaktinformasjon
distrikt Sandvika ledelse TELEFON
Distriktssjef: Kari Friedmann    
Besøksadresse: Claude Monets allé 21, 1338 Sandvika  
Bruker/
servicetelefoner:
hverdager kl 08-12 og 13-15 67 50 44 80
  Fra kl. 15.00 og lørdag/søndag: vakttelefon til de ulike avdelingene  
Vakttelefon:    482 74 645
Avdeling Sandvika: Avdelingsleder Ingvild Aannø 67 50 45 12
Vakttelefon:    480 04 763
Avdeling Tanum: Avdelingsleder Jannicke Skjelstad 67 50 45 23
Vakttelefon:   480 07 877
Avdeling Nattjenesten: Avdelingsleder Barbara Stormer Vadseth 941 61 179
  Telefon dagtid 67 50 44 80
Vakttelefon:  (22.00 - 07.30) 482 74 645
Hukommelsesteam Sandvika: onsdager 930 60 505
Hverdagsrehabilitering Sandvika: mandag-fredag 902 45 784
Kreftsykepleier: (mandag/tirsdag/torsdag/fredag) 482 79 706

Oversikt over tilhørende gateadresser finner du her (pdf) 

Kontaktinformasjon
distrikt ØSTERÅS ledelse TELEFON
Distriktssjef: Monica Christie 67 50 89 62
Besøksadresse: Eiksveien 110, 1361 Østerås  
Bruker/
servicetelefoner:
til kl. 15.00 hverdager  67 50 89 50
  Fra kl. 15.00-22:00 og lørdag/søndag: Tast 1 for avdeling Eiksmarka, Tast 2 for avdeling Hosle, Tast 3 for avdeling Øvrevoll  
Natt: (kl. 22.00 - 07:30) 482 74 645
Avdeling Eiksmarka: Avdelingsleder Cathinka Marie Berg  479 03 001
Avdeling Hosle Avdelingsleder Cathinka Marie Berg 479 03 001
Avdeling Øvrevoll: Avdelingsleder Alexandra Kjensteberg 954 86 994
Hukommelsesteam Østerås: onsdager 905 04 904

Oversikt over tilhørende gateadresser finner du her (pdf) 

Annen nyttig informasjon

Bærum storkjøkken 

SmartMat -  handle mat på nett og få levert hjem (pdf) 

Liste over alle adresser med distrikter (pdf) 

Skjema over Tilbakemelding på opplevd kvalitet (pdf)

Kommunen er opptatt av å tilrettelegge for at du kan klare deg selv og vil derfor anbefale deg Atri-X

Hjelpemidler