Hjemmesykepleie er en tjeneste til deg som har behov for helsehjelp, råd og veiledning eller bistand til å mestre daglige personlige gjøremål.

Kommunen er opptatt av at du skal være mest mulig selvhjulpen, mestre dagliglivet og klare deg selv lengst mulig i eget hjem. 

Hva kan hjemmesykepleien bistå med?

  • Oppfølging av medisinering og medisinske prosedyrer
  • Personlig hygiene, påkledning og toalettbesøk
  • Oppfølging av måltider, ernæring og væskeinntak
  • Sårbehandling for personer som trenger hyppig sårstell og som ikke kan komme seg til egen lege
  • Veiledning, opplæring og opptrening, slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd

Krav til søker

  • Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå.

 Hvordan søke hjemmesykepleie?

 Fyll ut egensøknad der du beskriver dine hjelpebehov.

  • Søknad sendes pr. post

Søknadsskjema for helse og omsorgstjenester (pdf)

Hva skjer videre?

  • Saksbehandler ved Tildelingskontoret tar kontakt med deg. Dere avtaler et møte på tildelingskontoret eller i hjemmet.
  • Tjenesten innvilges etter en individuell vurdering av nåværende helsetilstand og kartlegging av funksjonsevne. Tjenesten kan avsluttes, reduseres eller økes etter behov.
  • Utfører tar direkte kontakt med deg for oppstart av tjenesten.

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

Har du allerede hjemmesykepleie?

Personer som allerede mottar hjemmesykepleie, tar direkte kontakt med tjenesten ved spørsmål og beskjeder.  Se oversikten lenger ned på siden. 

Tilbakemelding på kvalitet.

Dersom du ønsker å gi tilbakemelding på den tjenesten du mottar, skal du henvende deg direkte til tjenestestedet. 

Skjema - Tilbakemelding på kvalitet

Brukervalg

Du kan velge tjenester fra privat leverandør eller fra kommunens hjemmesykepleiere. Det er også mulig å bytte leverandør.

I tillegg til Bærum kommune har vi tre private leverandører:

Skjema for valg/bytte av leverandør (doc)

Hva skjer hvis jeg ikke tar et valg?

Dersom du ikke gjør et aktivt valg, vil du automatisk få tjenestene fra kommunen.

Bytte av leverandør

Du kan bytte leverandør når du måtte ønske med 14 dagers oppsigelsestid. Se skjema over.

Egenandel

Det er samme egenandeler på praktiske tjenester som tidligere, uavhengig av hvem du velger som din leverandør. Det er ingen egenandel på hjemmesykepleie. Det er egenandel for rengjøring og handling.

Kontaktinformasjon til hjemmesykepleiedistriktene:

Kontaktinformasjon
distrikt Bekkestua ledelse TELEFON
Distriktssjef: Anne Kari Randem 67 50 62 66 
Besøksadresse: Gml. Ringeriksvei 21C, 1356 Bekkestua  
Bruker/servicetelefoner: hverdager til kl. 15.00. bruk vakttelefon efter kl. 15.00 og lørdag/søndag 67 50 62 10
Nattelefon: (22.00-07.30) 482 74 645
Avdeling Blommenholm: Avdelingsleder (vikar) Kristin Voldseth 67 50 62 67
Vakttelefon:   915 11 463
Avdeling Lysaker: Avdelingsleder Rita Sørheim 67 50 62 65
Vakttelefon:   917 30 613
Avdeling Stabekk: Avdelingsleder Mehnaz Palani 67 50 62 78
Vakttelefon:   901 23 120 
Hukommelsesteam Bekkestua: tirsdager og torsdager 902 45 519

Oversikt over tilhørende gateadresser finner du her(pdf) 

Kontaktinformasjon
distrikt Rykkinn ledelse TELEFON
Distriktssjef:

Anne Berit Johansen 

406 02 138  mandag-fredag 08:00-15:30
Besøksadresse: Brynsveien 88, 1346 Gjettum  
Bruker/servicetelefoner: til 15:00 hverdager fra kl. 15:00-22:00 & lørdag/søndag:Tast 1 for avdeling Kolsås/Skui, Tast 2 for avdeling Berger/Lommedalen  67 50 63 00
Nattelefon: (22.00-07.30) 482 74 645
Avdeling Berger/Lommedalen: Avdelingsleder Vigdis Jacobsen 482 67 647 mandag-fredag 08:00-15:30
Avdeling Skui/Kolsås: Avdelingssykepleier Tonje Lund  482 43 122 mandag-fredag 08:00-15:30
Hukommelsesteam Rykkinn: tirsdager, onsdager, torsdager 905 61 044

 Oversikt over tilhørende gateadresser finner du her(pdf) 

Kontaktinformasjon
distrikt Sandvika ledelse TELEFON
Distriktssjef: Kari Friedmann    
Besøksadresse: Claude Monets allé 21, 1338 Sandvika  
Bruker/
servicetelefoner:
hverdager kl 08-12 og 13-15 67 50 44 80
  Fra kl. 15.00 og lørdag/søndag: vakttelefon til de ulike avdelingene  
Vakttelefon:    482 74 645
Avdeling Sandvika: Avdelingssykepleier Andrea W. Øwre-Johnsen 67 50 45 12/
404 92 310
Vakttelefon:    480 04 763
Avdeling Tanum: Avdelingssykepleier Ingvild Aannø 67 50 45 23
Vakttelefon:   992 29 946
Avdeling Nattjenesten: Avdelingsleder Barbara Stormer Vadseth 941 61 179
  Telefon dagtid 67 50 44 80
Vakttelefon:  (22.00 - 07.30) 482 74 645
Hukommelsesteam Sandvika: onsdager 930 60 505
Hverdagsrehabilitering Sandvika: mandag-fredag 902 45 784
Kreftsykepleier: (mandag/tirsdag/torsdag/fredag) 482 79 706

Oversikt over tilhørende gateadresser finner du her (pdf) 

Kontaktinformasjon
distrikt ØSTERÅS ledelse TELEFON
Distriktssjef: Monica Christie 67 50 89 62
Besøksadresse: Eiksveien 110, 1361 Østerås  
Bruker/
servicetelefoner:
til kl. 15.00 hverdager  67 50 89 50
  Fra kl. 15.00-22:00 og lørdag/søndag: Tast 1 for avdeling Eiksmarka, Tast 2 for avdeling Hosle, Tast 3 for avdeling Øvrevoll  
Natt: (kl. 22.00-07.30) 482 74 645
Avdeling Eiksmarka Avdelingsleder Mariann Iversen  9708 8599
Avdeling Hosle Avdelingsleder Kristine Trømborg 4790 3001
Avdeling Øvrevoll Avdelingsleder Alexandra Kjensteberg 9548 6994
Hukommelsesteam Østerås onsdager 9050 4904

Oversikt over tilhørende gateadresser finner du her (pdf) 

Annen nyttig informasjon

Bærum storkjøkken 

Brosjyre: I ditt hjem - om forventninger og ansvarsfordeling (pdf)

SmartMat -  handle mat på nett og få levert hjem (pdf) 

Liste over alle adresser med distrikter (pdf) 

Skjema - Tilbakemelding på kvalitet

Kommunen er opptatt av å tilrettelegge for at du kan klare deg selv og vil derfor anbefale deg Atri-X

Hjelpemidler

 

Kontakt Tildelingskontoret

Vakttelefon

Tlf: 67 50 40 50

Mandag–fredag kl. 9.00–11.00 og kl. 12.00–14.00

Besøksadresse: 

Eyvind Lyches vei 10
1338 Sandvika

Postadresse:

Bærum kommune
Postboks 700
1304 Sandvika