Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som trenger hjelp i hverdagen på grunn av sykdom eller funksjonshemming.

Kommunen er opptatt av at du skal være mest mulig selvhjulpen, mestre dagliglivet og klare deg selv lengst mulig i eget hjem. 

Hva kan hjemmesykepleien bistå med?

  • Oppfølging av medisinering og medisinske prosedyrer
  • Personlig hygiene, påkledning og toalettbesøk
  • Oppfølging av måltider, ernæring og væskeinntak
  • Sårbehandling for personer som trenger hyppig sårstell og som ikke kan komme seg til egen lege
  • Veiledning, opplæring og opptrening, slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd

Krav til søker

  • Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå.

 Hvordan søke hjemmesykepleie?

 Fyll ut egensøknad der du beskriver dine hjelpebehov.

  • Søknad sendes pr. post

Søknadsskjema for helse og omsorgstjenester (pdf)

Hva skjer videre?

  • Saksbehandler ved Tildelingskontoret tar kontakt med deg. Dere avtaler et møte på tildelingskontoret eller i hjemmet.
  • Tjenesten innvilges etter en individuell vurdering av nåværende helsetilstand og kartlegging av funksjonsevne. Tjenesten kan avsluttes, reduseres eller økes etter behov.
  • Utfører tar direkte kontakt med deg for oppstart av tjenesten.

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

Har du allerede hjemmesykepleie?

Personer som allerede mottar hjemmesykepleie, tar direkte kontakt med tjenesten ved spørsmål og beskjeder.  Se oversikten lenger ned på siden. 

Tilbakemelding på kvalitet.

Dersom du ønsker å gi tilbakemelding på den tjenesten du mottar, skal du henvende deg direkte til tjenestestedet. 

Skjema - Tilbakemelding på kvalitet

Brukervalg

Du kan velge tjenester fra privat leverandør eller fra kommunens hjemmehjelp. Det er også mulig å bytte leverandør.

Kommunens hjemmetjenester og private leverandører

Du kan velge mellom disse to private leverandørene i tillegg til Bærum kommune:

Bytte leverandør av hjemmetjenester

Du kan bytte leverandør når du måtte ønske med 14 dagers oppsigelsestid. Se skjema over.

Skjema for valg/bytte av leverandør (doc)

Hva skjer hvis jeg ikke tar et valg?

Dersom du ikke gjør et aktivt valg, vil du automatisk få tjenestene fra kommunen.

Egenandel

Det er samme egenandeler på praktiske tjenester som tidligere, uavhengig av hvem du velger som din leverandør. Det er ingen egenandel på hjemmesykepleie. Det er egenandel for rengjøring og handling.

Kontaktinformasjon til hjemmesykepleiedistriktene:

Kontaktinformasjon
distrikt Bekkestua ledelse TELEFON
Distriktssjef: Karianne Lippert 67 50 62 66 
Besøksadresse: Gml. Ringeriksvei 21C, 1356 Bekkestua  
Bruker/servicetelefoner: hverdager til kl. 15.00. bruk vakttelefon efter kl. 15.00 og lørdag/søndag 67 50 62 10
Nattelefon: (22.00-07.30) 482 74 645
Avdeling Blommenholm: Avdelingsleder Ruth Marie Sacro 67 50 62 67
Vakttelefon:   915 11 463
Avdeling Lysaker: Avdelingsleder Mehnaz Palani 67 50 62 65
Vakttelefon:   917 30 613
Avdeling Stabekk: Avdelingsleder Sara Bjersne 67 50 62 78
Vakttelefon:   901 23 120 
Hukommelsesteam Bekkestua: tirsdager og torsdager 902 45 519

Adresseregister Bekkstua.pdf

Kontaktinformasjon
distrikt Rykkinn ledelse TELEFON
Distriktssjef: Anne Berit Johansen  406 02 138  mandag-fredag 08.00-15.30
Besøksadresse: Brynsveien 88, 1346 Gjettum  
Bruker/servicetelefoner: til 15:00 hverdager fra kl. 15:00-22:00 & lørdag/søndag:Tast 1 for avdeling Kolsås/Skui, Tast 2 for avdeling Berger/Lommedalen  67 50 63 00
Nattelefon: (22.00-07.30) 482 74 645
Avdeling Berger/Lommedalen: Avdelingsleder Vigdis Jacobsen 482 67 647 mandag-fredag 08:00-15:30
Vakttelefon Avdeling Berger/Lommedalen   913 87 296
Avdeling Skui/Kolsås: Avdelingssykepleier Sarah Herrfurth-Erichsen 900 53 348 mandag-fredag 08.00-15.30
Vakttelefon Skui/Kolsås   913 87 297
Hukommelsesteam Rykkinn: tirsdager, onsdager, torsdager 905 61 044

Adresseregister Rykkinn.pdf

Kontaktinformasjon
distrikt Sandvika ledelse TELEFON
Distriktssjef: Kari Friedmann   67 50 45 18
Besøksadresse: Claude Monets allé 21, 1338 Sandvika  
Bruker/
servicetelefoner:
hverdager kl 08-12 og 13-15 67 50 44 80
  Fra kl. 15.00 og lørdag/søndag: vakttelefon til de ulike avdelingene  
Vakttelefon:    482 74 645
Avdeling Sandvika: Avdelingssykepleier Ingvild Annø 67 50 45 12
Vakttelefon:    480 04 763
Avdeling Tanum: Avdelingssykepleier Tonje Lund 67 50 45 23
Vakttelefon:   480 07 877
Avdeling Nattjenesten: Avdelingsleder Ingvild Aannø 67 50 45 12
  Telefon dagtid 67 50 44 80
Vakttelefon:  (natt kl. 22.00 - 07.30) 482 74 645
Hukommelsesteam Sandvika: onsdager 930 60 505
Kreftsykepleier: (mandag/tirsdag/torsdag/fredag) 482 79 706

Adresseregister Sandvika.pdf

Kontaktinformasjon
distrikt ØSTERÅS ledelse TELEFON
Distriktssjef: Mariann Iversen 67 50 89 62
Besøksadresse: Eiksveien 110, 1361 Østerås  
Bruker/
servicetelefonen:
Mandag t.o.m. Fredag
kl 08.00 - 11.00 11.30 - 15.00 
67 50 89 50
  Kveld og helg
kl. 15.00 - 22.00 og Tast 1 avdeling Eiksmarka, Tast 2 avdeling Hosle, Tast 3 avdeling Øvrevoll
 
Natt: (kl. 22.00-07.30) 482 74 645
Avdeling Eiksmarka Avdelingsleder Oda Halvorsen Vikran 457 33 098
Hverdager kl 08.00 - 15.30
Avdeling Hosle Avdelingsleder Sindre Tidemann Rise  479 03 001
Hverdager kl 08.00 - 15.30
Avdeling Øvrevoll Avdelingsleder Alexandra Kjensteberg 954 86 994
Hverdager kl 08.00 - 15.30
Hukommelsesteam Østerås Onsdager
kl 08.00 - 15.00
905 04 904

Adresseregister Østerås.pdf

Annen nyttig informasjon

Bærum storkjøkken 

Brosjyre: I ditt hjem - om forventninger og ansvarsfordeling (pdf)

SmartMat -  handle mat på nett og få levert hjem (pdf) 

Liste over alle adresser med distrikter (pdf) 

Skjema - Tilbakemelding på kvalitet

Kommunen er opptatt av å tilrettelegge for at du kan klare deg selv og vil derfor anbefale deg Atri-X

Hjelpemidler

 

Kontakt Tildelingskontoret

Telefontid

Tlf: 67 50 40 50

Mandag–fredag kl. 9.00–11.00 og kl. 12.00–14.00

Egenandelsgruppen (Tildelingskontoret)

Telefontid: tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12.00-14.00.

CAN Altea

Telefontid: tirsdag, onsdag og torsdag kl 1200 – 1400.

Besøksadresse: 

Kommunegården i Sandvika
Arnold Haukelands plass 10
1338 Sandvika

Postadresse:

Bærum kommune
Postboks 700
1304 Sandvika