Hjemmehjelp er et tilbud til deg som trenger hjelp og praktisk bistand i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker. Målet er at flest mulig skal få bo hjemme lengst mulig.

Hva kan vi bistå med?

  • Handling via Oda.no
  • Rengjøring
  • Klesvask
  • Sengetøyskift
  • Veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd

Krav til søker

  • Du må ha et langvarig hjelpebehov som skyldes nedsatt funksjonsnivå etter sykdom og/eller skade.

Hvordan søke hjemmehjelp?

  • Fyll ut egen søknad der du beskriver dine hjelpebehov.

Søknadsskjema for hjemmehjelp

  • Søknad sendes pr post – adresse se skjema.

Hva skjer videre?

Tildelingskontoret behandler søknader om helse- og omsorgstjenester. Saksbehandleren tar kontakt med deg for å avtale vurderingsmøte på tildelingskontoret eller i hjemmet.

Tjenesten innvilges etter en individuell vurdering av nåværende helsetilstand og kartlegging av funksjonsevne.

Brukervalg

Du kan velge tjenester fra privat leverandør eller fra kommunens hjemmehjelp. Det er også mulig å bytte leverandør.

Du kan velge mellom disse tre private leverandørene i tillegg til Bærum kommune:

Skjema for valg/bytte av leverandør (doc)

Utfører tar direkte kontakt med deg for oppstart av tjenesten.

Tjenesten tildeles etter kontinuerlig behovsvurdering. Tjenesten kan avsluttes, reduseres eller økes etter behov.

Har du allerede hjemmehjelp?

Personer som allerede mottar hjemmehjelp kan ta direkte kontakt med tjenesten ved spørsmål og beskjeder.

Tilbakemelding på kvalitet

Dersom du ønsker å gi tilbakemelding på den tjenesten du mottar, skal du henvende deg direkte til tjenestestedet. 

Skjema for tilbakemelding på kvalitet

Hva koster det?

Husstandens samlede inntekt bestemmer hvor mye du må betale for hjemmehjelp.

Lenke priser for helse- og omsorgstjenester