Hjemmehjelp er et tilbud til deg som trenger hjelp og praktisk bistand i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker. Målet er at flest mulig skal få bo hjemme lengst mulig.

Hva kan vi bistå med?

  • Handling via Oda.no
  • Rengjøring
  • Klesvask
  • Sengetøyskift
  • Veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd

Krav til søker

  • Du må ha et langvarig hjelpebehov som skyldes nedsatt funksjonsnivå etter sykdom og/eller skade.

Hvordan søke hjemmehjelp?

  • Fyll ut egen søknad der du beskriver dine hjelpebehov.
  • Søknad sendes pr post – adresse se skjema.

Søknadsskjema for helse og omsorgstjenester (pdf)

Hva skjer videre?

Tildelingskontoret behandler søknader om helse- og omsorgstjenester. Saksbehandleren tar kontakt med deg for å avtale vurderingsmøte på tildelingskontoret eller i hjemmet.

Tjenesten innvilges etter en individuell vurdering av nåværende helsetilstand og kartlegging av funksjonsevne.

Tjenesten tildeles etter kontinuerlig behovsvurdering. Tjenesten kan avsluttes, reduseres eller økes etter behov.

Brukervalg

Du kan velge tjenester fra privat leverandør eller fra kommunens hjemmehjelp. Det er også mulig å bytte leverandør.

Kommunens hjemmetjenester og private leverandører

Du kan velge mellom disse to private leverandørene i tillegg til Bærum kommune:

Bytte leverandør av hjemmetjenester

Skjema for valg/bytte av leverandør (doc)

Har du allerede hjemmehjelp?

Personer som allerede mottar hjemmehjelp kan ta direkte kontakt med tjenesten ved spørsmål og beskjeder.

Tilbakemelding på kvalitet

Dersom du ønsker å gi tilbakemelding på den tjenesten du mottar, skal du henvende deg direkte til tjenestestedet. 

Skjema - Tilbakemelding på kvalitet

Hva koster det?

Husstandens samlede inntekt bestemmer hvor mye du må betale for hjemmehjelp.

Lenke priser for helse- og omsorgstjenester

Kontakt Tildelingskontoret

Telefontid

Tlf: 67 50 40 50

Mandag–fredag kl. 9.00–11.00 og kl. 12.00–14.00

Telefontid i uke 27 - 32
Tlf: 67 50 40 50
Mandag–fredag kl. 9.00–11.00

Egenandelsgruppen (Tildelingskontoret)

Telefontid: tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12.00-14.00.

CAN Altea

Telefontid: tirsdag, onsdag og torsdag kl 1200 – 1400.

Besøksadresse: 

Kommunegården i Sandvika
Arnold Haukelands plass 10
1338 Sandvika

Postadresse:

Bærum kommune
Postboks 700
1304 Sandvika