Elvepromenaden i Sandvika
Foto: Tomasz Majewski

Visjonen «Pulserende Sandvika – kraftsenter for kultur og kunnskap ved elv og fjord» og de fem strategiene, skal vise retning og være til inspirasjon for videre byutvikling, identitet og innhold.

Sandvika - en by i støpeskjeen

Sandvika er byen i Bærum og i rivende utvikling. Byen videreutvikles omtrent daglig, det formes nye boliger og næringer. Da blir det flere mennesker som jobber i, lever i og besøker byen. Dette skaper livet mellom husene.

Byen har mange styrker, ikke minst elva og fjorden og nærhet til bane, buss og hovedveisystemet. 

Elsykkel i Sandvika

Retning for fremtidens Sandvika

En felles forankret byvisjon og et lite knippe strategier kan gi retninger for et fremtidens Sandvika med flere innbyggere, arbeidstakere og tilreisende – hvor vi i felleskap skaper en mangfoldig, inviterende og attraktiv by.

Byen skal utvikles sammen med innbyggere, næringsliv, brukere og kommunen. En felles spennende oppgave er å skape en attraktiv by full av liv. Derfor er møteplasser like viktige som bygninger. Byen Sandvika skal fylles med enda mer innhold. 

Visjonen beskriver at vi i Sandvika ønsker å satse videre på kreative og innovative miljøer som finnes og utvikles - hvor det pulserende kan være skapende, gi drivkraft og energi. 

Bildefra Kulturnatt Elvelangs i Sandvika

Visjonen

Pulserende Sandvika – kraftsenter for kultur og kunnskap ved elv og fjord

Visjonen til Sandvika uttrykker hva kommune, næringsliv, organisasjoner og innbyggere sammen skal strekke seg etter. Visjonen skal være noe mer enn det byen er i dag. For å nå visjonen er det definert fire strategier:

  • Tilrettelegge for gründere, innovative og kreative næringer: I Sandvika finnes det en rekke kreative kompetansesentra som kan skape ringvirkninger, tiltrekke seg flere mennesker og sette byen på kartet.
  • Skape et yrende byliv langs elv og fjord: Sandvika har en fantastisk beliggenhet – med tilgang til både fjorden, elva og marka. Utvikling av sjøfronten kan gjenskape byens kontakt med sjøen og tilføre nytt by- og naturliv og kvaliteter.
  • Utvikle klimakloke bydeler med særpreg og godt bymiljø: Et Sandvika i utvikling tar tid, men like fullt så ligger det muligheter å skape bydeler med særpreg som legger til rette for et kortreist byliv.
  • By som gir rom for ungdom og unge voksne: De unge er framtidas ressurs for byen. For at de unge skal bruke og trives i byen må skapes ulike arenaer for møter og opphold.
Bilde av Kadettangen sommer

Visjonen er en del av noe større

Visjon for Sandvika skal bidra til å nå målene i Kommuneplanens samfunnsdel. Målene i planen er:

  • ​I Bærumsamfunnet jobber vi sammen for å skape gode liv og like muligheter​
  • ​Bærumsamfunnet er attraktivt og inkluderende​: Videreutvikle Sandvika som kultur- og regionby  med en attraktiv sjøfront og god tilgjengelighet til fjord og elver​
  • ​Bærumsamfunnet er klima og miljøklokt​: Utvikle Sandvika med mål om at det skal bli nullutslippsområde og arena for innovative og bærekraftige klimaløsninger

Kommuneplanens samfunnsdel bekriver langsiktige utfordringer, mål og strategier for utviklingen. Den inneholder også kommunens tjenester og oppgaver, og definerer hvilke satsingsområder kommunestyret ønsker å prioritere i valgperioden. Her kan du lese mer om Kommuneplanens samfunnsdel.

Sandvika stasjon tog