I forbindelse med utviklingen av Sandvika sentrum øst, skal ungdommer samarbeide med profesjonelle kunstnere for å få erfaring med kunst i stedsutvikling.

I Sandvika sentrum øst vil et nytt bysentrum vokse frem i løpet av de neste årene. Flere eksisterende bygg skal rives, og nye føres opp. Offentlige gater og plasser skal gjennomgå en betydelig oppgradering og tilpasses den nye situasjonen.  

Bærum kommune har høye ambisjoner for utviklingen, Sandvika skal bli en pulserende kultur- og regionby med særpreg og identitet der alle skal føle seg velkommen. Gater og plasser skal være attraktive, og invitere til ferdsel og aktivt bruk og opphold gjennom hele året.  

Det er utviklet forslag til en byvisjon for Sandvika: Pulserende Sandvika – et kraftsenter for kultur og kunnskap. 

Kunstprosjekt i byggeperioden

I forbindelse med utviklingen er det avsatt midler til et kunstprosjekt som skal gjennomføres i byggeperioden med målgruppen ungdom. I samarbeid med profesjonelle kunstnere skal ungdommer få erfaring med kunst i stedsutvikling. Bærum kommune ønsker å prøve ut nye former for samarbeid innenfor eksisterende rammer. Slik kan man gi en ny plass og posisjon til kunst i offentlige rom. 

Kunstnere kan søke alene eller flere sammen. Søknaden skal inneholde CV / portofolio, og i tillegg beskrive hvilke erfaringer og refleksjoner dere har med å involvere andre i skapende prosesser.  

Planlagt oppstart er august 2023 og ferdigstillelse høst 2026. Ramme for oppdraget er 1,7 millioner kroner. 

Søknaden sendes samlet i PDF til e-post: ellen.fodstad@baerum.kommune.no Søknaden merkes: «Kunstprosjekt i Sandvika øst».

Frist for innsendelse er 22. mai 2023. 

Spørsmål og svar

 • Er alle typer kunstutrykk ønskelig, eller er det et ønske om en spesiell type som egner seg ute i det offentlige rom?
  Alt er mulig. Juryen håper at kunstner og ungdommer sammen kommer frem til ideer om hvordan prosjektet utarter seg. Kommunen legger ingen føringer eller har ønske om å styre de kreative prosessene i prosjektet.
 • Hvor involvert skal ungdommene være fra start? Skal man ha et prosjekt klart og så involvere ungdommen? Eller skal man sammen komme frem til noe?
  Vi ønsker at man sammen ser muligheter og ulike veier å gå mens prosjektet foregår. Det er ikke ønskelig med ferdigtygde ideer og prosjektbeskrivelser.Prosjektets innhold skal samskapes med ungdom og være et resultat av deres involvering.
 • Bærum kommune ønsker å prøve ut nye former for samarbeid innenfor eksisterende rammer står det i utlysningen. Hvilke er de eksisterende rammene?
  De eksisterende rammene referer til tiden, oppstart aug 2023 og ferdig høst 2026 og stedet, Sandvika sentrum øst.
 • Hvis man selv arbeider med ungdom allerede, kan disse inviteres med?
  Vi ønsker å involvere det lokale ungdomsmiljøet i Bærum, og Sandvika spesielt. Dette jobber vi i kommunen med.

Andre spørsmål knyttet til utlysningen kan rettes til Ellen Marie Fodstad på telefon 414 16 706.

Illustrasjon av Sandvika sentrum øst kunstprosjekt i byggeperioden Illustrasjon av Sandvika sentrum øst Illustrasjon av Sandvika sentrum øst kveld

Les mer om utviklingen av Sandvika sentrum øst her.