Det inviteres til et åpent høringsmøte om rapporten «Kulturfunksjoner på Fornebu».

På møtet vil samfunnsdirektør Arthur Wøhni og kultursjef Berit Inger Øen presentere rapporten «Kulturfunksjoner på Fornebu».

Rapporten omhandler både møteplasser, kulturscener og kulturtilbud, både status og muligheter på kort og lang sikt. Møtet innleder høringsperioden frem til 10. mai 2022. Det vil i regi av Fornebupiloten bli invitert til egne møter med utvalgte temaer etter påske.

Møtet finner sted mandag 28. mars klokken 19 hos Fornebupiloten på Fornebu S. Adressen er Snarøyveien 55.