Høring om helhetlig oversikt over kulturfunksjoner på Fornebu - både status, mulige tiltak på kort sikt og mer langsiktige muligheter.

Kommunen skal prioritere å etablere midlertidige og mer permanente møteplasser og kulturfunksjoner på Fornebu.

I tråd med dette har kommunedirektøren gjennomført en kartlegging av hvilke kulturfunksjoner og møteplasser som finnes i dag. Videre er det gjennom flere medvirkningsprosesser med organisasjoner og lokalbefolkning hentet inn ønsker om fremtidige kultur og ungdomstilbud. 

Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur vedtok 17. mars 2022 å sende «Fornebu - kulturfunksjoner» på høring. Resultatet skal legges frem som en politisk sak.

Her kan du lese høringsdokumentet 

Høringsfristen var 10. mai 2022. 

Fire temamøter 

  • 19. april kl. 17 - Tema: Ungdom. Sted: Punkt
  • 25. april kl. 19:00 - Tema: Treklang- Oksenøya senter. Sted: Fornebupiloten
  • 27. april kl. 17 - Tema: Flerbrukshus v/ Fornebu S. Sted: Fornebupiloten
  • 02. mai kl. 19:30 - Tema - Gamle Flytårnet. Sted: Flytårnet - Kulturgaten