Høring av fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale for Bekkestua Øst og Sør.

Det er nå høring på fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Bærum kommune og:

  • Kleivveien utvikling AS - reguleringsplan for Kleivveien nord
  • Bekkestua syd-III AS for Gamle Ringeriksvei 30 

Det varsles også om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler med Bekkestua utvikling AS for felt B1 innenfor reguleringsplan for Bekkestua Sør.

Kleivveien - dokumenter

Gamle Ringeriksvei 30 - dokumenter