18. mai 2023 starter et pilotprosjekt for å gjøre Bekkestua sentrum enda triveligere og livligere.

Etter hvert som Bekkestua Have ferdigstiller sine fasader, skal Bærum kommune starte anleggsarbeidene med å etablere nye, bredere fortau langs fasadene på begge sider og reetablere dagens gate med nytt gatevarmeanlegg.

Arbeidene, som har planlagt byggestart høsten 2023, omfatter Gamle Ringeriksvei på strekningen mellom rundkjøringen i Jens Rings vei og krysset med Bekkestuveien, samt Bekkestuveien opp til starten av Kleivveien. Gamle Ringeriksvei, mellom Bærumsveien og Bekkestuveien, være stengt for biltrafikk.

Pilotprosjekt - hva er det?

18. mai 2023 starter et pilotprosjekt for å gjøre sentrum enda triveligere og livligere. Pilotprosjektet vil kartlegge de trafikale konsekvensene av stengt vei mellom Bærumsveien og Bekkestuveien, og gi erfaringer om hvordan området kan utformes for å bidra til byliv.

Musikantene vil bestå. Pilotprosjektet vil kun bestå av mindre endringer med elementer for stenging og bylivstiltak.

I pilotprosjektet vil man kunne teste ulike tiltak for økt byliv i kombinasjon med tiltak for fremkommelighet for gående og syklende. Pilotprosjektet vil danne et grunnlag for utforming av en fremtidig løsning.

Invitasjon til idéverksted 27. mars 2023

27. mars klokken 18-20 inviteres du til et idéverksted på Bærum bibliotek Bekkestua.

Vi spør: Hvordan skal vi utforme området, hva skal vi bruke det til og hvilke elementer ønsker dere her? Hva ønsker dere at vi vurderer og tester ut?

Vi inviterer alle interesserte til å komme med innspill til innhold.

 
Bilde som viser Gamle Ringeriksvei på Bekkestua

Politisk behandling

Hovedutvalg for Miljø, idrett og kultur behandlet saken 19. januar 2023.

Les den politiske saken her.