Idrettsparken på Nadderud vil inneholde ulike idrettsanlegg og områder for egenorganisert aktivitet, i tillegg til nytt stadion for toppfotball. Planene ligger ute på høring.

Planutvalget vedtok 25. juli 2020 å sende ut to av tre alternative reguleringsplaner på høring og offentlig ettersyn. Hovedtrekkene i planene er:

  • Idrettsparken skal utvikles som et stort, grønt, parkmessig område med ulike idrettsanlegg og områder for egenorganisert aktivitet.
  • Nytt stadion for toppfotball i Bærum, med 8 000 tilskuerplasser,  med langside mot Gamle Ringeriksvei.
  • To kunstgressbaner.
  • Ny skate- og aktivitetspark sentralt i idrettsparken.
  • Rismarka som område for egenorganisert aktivitet.

I tillegg til dette skal planene ivareta sikker flomvei gjennom idrettsparken, samt sikre og forsterke turveier gjennom planområdet.

Nadderud idrettspark alternativ 2C

Si din mening

Forslag til offentlig reguleringsplan, detaljregulering for Nadderud idrettspark – ny stadion, plan ID 2018003, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i to alternativer, jf plan- og bygningsloven § 12-10.

  • Alternativ 2A, med langsiden mot Gamle Ringeriksvei og idrettsrelaterte arealer lagt inn i tribunebyggene, plankart dokument 4947503 og bestemmelser dokument 4949256.
  • Alternativ 2C, med langsiden av stadion mot Gamle Ringeriksvei, men med arealer for næring, forretning og offentlig og privat tjenesteyting innarbeidet i den ene tribunesiden, plankart dokument 4947471 og bestemmelser dokument 4949257.

Høringsperioden er 6. juli–15. september 2020.

Merknader påføres «Nadderud idrettspark – ny stadion, plan ID 2018003», og sendes til Bærum kommune, postboks 700, 1304 Sandvika, eller e-post: post@baerum.kommune.no innen høringsfristen.

Det er planlagt informasjonsmøter for planene for Nadderud idrettspark og Bekkestua sentrum øst på Bekkestua bibliotek, 8. september 2020. Dette kan endres.

Les hele den politiske saken her

Endelig vedtak av detaljreguleringen forventes i januar 2021.