Planene for Kleivveien nord innebærer utvidelse av Bekkestua sentrum mot øst fram til Kleivveien. Bebyggelsen er plassert og utformet for å skape liv på gateplan. Planene ligger ute på høring.

Kleivveien nord er planlagt som et bilfritt område med om lag 260 leiligheter i blokker på 3–5 etasjer. Små butikker og serveringssteder på gateplan skal gi aktivitet og byliv. 

Bebyggelsen danner to felles tun, et større og et mindre, på henholdsvis vest- og østsiden av Kleivveien. Tunet på vestsiden av Kleivveien opparbeides som en allment tilgjengelig park med forbindelser til Bekkestua sentrum og t-banestasjon, og til de nye torgene langs Gamle Ringeriksvei.

Kleivveien perspektiver Kleivveien fasader A og B Kleivveien fasader C og D Kleivveien fasader Kleivveien 5

Si din mening

Planutvalget vedtok 25. juni at forslag til offentlig reguleringsplan, områderegulering, for Kleivveien nord, planID 2016032, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

Høringsperioden er 6. juli–15. september 2020.

Innspill merkes «Kleivveien nord, planID 2016032», og sendes til Bærum kommune, postboks 700, 1304 Sandvika, eller e-post: post@baerum.kommune.no innen høringsfristen.

Det er planlagt informasjonsmøter for planene for Nadderud idrettspark og Bekkestua sentrum øst på Bekkestua bibliotek, 8. september 2020. Dette kan endres.

Les høringsdokumentene for Kleivveien nord her.