Bærum kommune har inngått utbyggingsavtale med Kleivveien Utbygging AS om gjennomføring av reguleringsplan for Kleivveien Nord.

Reguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret 28. april 2021 og er tilgjengelig i Bærum kommunes saksinnsyn, planID 2016032 (arkivsakID 16/12344). Les saken her.

Utbyggingsavtalen kan leses hos Bærum kommunes Kundesenter i Eyvind Lyches vei 10 i Sandvika.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 tredje ledd.