Bærum kommune legger opp til en bærekraftig og klimaklok utvikling av boliger på Bekkestua sør. Planene for området legges nå ut til høring.

Bilde Bekkestua sør

Bekkestua sør skal utvikles til et sentrumsnært boligområde. Her skal 100 rekkehus eller andre småhus, på inntil tre etasjer, bygges.

Boligene plasseres langs banen og i grupper. Husrekkene langs T-banen skjermer områder innenfor, hvor det skal dannes tun med gode møteplasser. Sammenhengende gangveier knytter sammen tun og bebyggelse med området for øvrig.

På området skal det også etableres en barnehage, balløkke og gang-/sykkelvei fra Kleivveien mot Gjønnes og fra Kleivveien til Frøytunveien.

Bekkestua sør har nærhet både til urbane og grønne, rekreative kvaliteter. Gode kollektivforbindelser på Bekkestua og Gjønnes stasjoner er ikke langt unna.

Illustrasjon Bekkestua sør

Si din mening

Planutvalget vedtok 25. juni at forslag til offentlig reguleringsplan, områderegulering for Bekkestua Sør, planID 2016009, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

Høringsperioden er 6. juli–15. september 2020.

Merknader påføres «Bekkestua Sør, planID 2016009», og sendes til Bærum kommune, postboks 700, 1304 Sandvika, eller e-post: post@baerum.kommune.no innen høringsfristen.

Det er planlagt informasjonsmøter for planene for Nadderud idrettspark og Bekkestua sentrum øst på Bekkestua bibliotek, 8. september 2020. Dette kan endres.

Les hele saken om planene for Bekkestua sør her.

Planområdet Bekkestua sør