Gatelys

Bærum kommune har anskaffet et moderne og fremtidsrettet administrasjons- og styringssystem for utendørsbelysning. Hovedmålet med systemet er å gi beboerne rett lys til rett tid ved «å snakke» med hver enkelt lysarmatur og bestemme når den skal lyse, dimmes ned eller gi mer lys.

Systemet overvåker anleggene kontinuerlig, og rapporterer blant annet om feilsituasjoner som oppstår, noe som blant annet bidrar til kortere reparasjonstid.

Dette er allerede tatt i bruk for nærmere 5 000 gatelyspunkter i kommunen, og samme system skal også brukes på Bekkestua nord.

Kommunikasjonssystem for veilys

Fjernvarmenettet

Området vil få flere private og kommunale bygg med egne energibrønner og vannbårne, miljøvennlige løsninger. Det planlegges å knytte anleggene sammen og utnytte kapasiteten og fleksibiliteten som et slikt nettverk skaper.

Energisentraler

Eksisterende energisentral i Bærumsveien 210, ved T-banestasjonen på Bekkestua, leverer i dag energi til all gatevarme i området. For å gjøre sentralen mer miljøvennlig, skal oljekjelen bygges om til en bio-oljekjel.

Nye energisentraler ved Nadderud stadion og Nadderudhallen skal i hovedsak hente varme fra energibrønner. For å øke kapasiteten på disse brønnene, planlegges det å trekke ut solvarme fra gatevarmeanleggene og føre denne varmen ned i energibrønnene om sommeren for å lagre varmen til vinteren. For ytterlig å øke varmekapasiteten, vil det være aktuelt å installere varmekjeler som fyres med trepellets.

Snøsmelteanlegg

Torg og fortau på Bekkestua nord skal etableres med snøsmelteanlegg. Et snøsmelteanlegg består av en rekke varmesløyfer som er lagt ned under asfalten eller steindekket. Gjennom varmesløyfene pumpes det frostvæske med en temperatur på ca. 20 til 30 varmegrader i et lukket system mellom energisentral og varmesløyfe.

Smelteanlegg til gangvei