Torget som skal bygges vest for Nadderudveien, mellom biblioteket og Signaturgården, kalles Signaturtorget.

Det skal bygges et amfi i midten av torget som vil innby til å sette seg ned og kanskje nyte en is eller drikke i solen. Det legges til rette for at det kan arrangeres mindre konserter på torget. Det anlegges en lekeplasss som gir rom for aktivitet. Det planlegges også for strømuttak ved sitteplassene slik at en kan lade mobilen.

Omkring på torget skal det være områder med vegetasjon for å trekke inn et grønt preg på torget og Bekkestua som helhet. Vegetasjonsbed skal håndtere avrenning av vann fra overflaten.

Første del av Signaturtorget skal ferdigstilles sommeren 2021.

Illustrasjon av Signaturtorget
  1. Granittrapp
  2. Granittdekke
  3. Vegetasjonsbed
  4. Lekeplass
  5. Amfi