Natt til 30. november vil det bli utført arbeider i Gamle Ringeriksvei og Nadderudveien.

Veien er stengt fra kl. 21.30–05.00 natt til mandag 30. november, og det blir støyende arbeider. Bekkestuatunellen vil være åpen i denne perioden.

Arbeidene må utføres nattestid fordi veien må stenges helt. Rød markering på bildet under viser hvor veien vil være stengt.

Nattarbeider vil bli utført i krysset Gamle Ringeriksvei Nadderudveien

I Gamle Ringeriksvei skal entreprenør utføre fresing av eksisterende asfalt, senke veioppbyggingen og deretter asfaltere to nye asfaltlag i ny høyde.

Arbeidet i Nadderudveien består kun av asfaltering av ett asfaltlag, da det ved forrige nattarbeid ble utført justering av veioppbyggingen og asfaltert ett lag.