Byggeprosjektene på Bekkestua nord påvirker trafikkavviklingen i Gamle Ringeriksvei og Nadderudveien. 

Det er gjort endringer i noen av de midlertidige traseer for gående og syklende. Kartet under viser de nye gangforbindelsene.

Bekkestua nord Gangforbindelser