Arbeidene med å skape et trivelig uteområde med benker og lekeskulptur foran Bekkestua bibliotek, er i full sving.

Biblioteket er åpent i hele byggeperioden. Hovedinngangen vil stort sett være tilgjengelig i hele byggeperioden, men det er mulig at besøkende må benytte alternativ inngang i korte perioder når arbeidet pågår foran hovedinngangen.

På torget skal benker, lekeskulptur og sjakkbrett skape en plass for både hvile og aktivitet. Trær og vegetasjon vil omkranse torget.

Legging av granitt er utsatt til våren, fordi limet krever at det er minimum fem grader ute.