Nye Lindelia Bo- og behandlingssenter vil delvis få utført renhold på gulv av en robotrenholder. Dette er et pilotprosjekt som testes i en periode på 6 måneder før det evalueres, og man beslutter eventuelt utvidet bruk.

Maskinen vil benytte en moderne type rengjøringspads/mopper, som gjør at man bare behøver vann som løsemiddel. Dette er miljøvennlig, og i tillegg bevarer det gulvene, og den minimale kjemikaliebruken gjør faktisk at gulvet holder i mange år uten vedlikeholdsbehandling! I tillegg til rene gulv som krever minimalt med menneskelig innsats, får man altså lavere driftskostnader som følge av at man reduserer kjemikaliebruk og vedlikehold sammenlignet med manuell rengjøring.

Maskinen som tas i bruk er både manuell og autonom, det vil si at en renholder kan stå på/kjøre maskinen, eller man kan sette den i robotfunksjon hvor den kjører selv. Den kan programmeres til å ha forskjellige innstillinger i forskjellige etasjer, slik at den «kjenner igjen» hvor den er og slipper å kjøre feil. Roboten kan også settes i stillemodus, slik at den kan kjøre på natten og ikke forstyrre mennesker som beveger seg i sonene. Den kan med andre ord  vaske selv om folk sover i nærheten.