På Gamle Stabekk Skole gjennomføres det vinteren 2020 en pilot på behovsstyrt renhold.

Sensorer kombinert med digitale verktøy skal gi renholder et ekstra vurderingsgrunnlag i tillegg til frekvensplan på renhold, for å opprettholde gjeldende standard for renhold i bygget.

Vi forventer at testprosjektet vil føre til bedre kommunikasjon mellom renholder, renholdsleder og bruker av bygget, bedre innemiljø, mer kunnskap om rengjøringsfrekvens, og innsikt i verdien av digitalt verktøy for styring av renhold. Stabekk skole.jpg