Mann og kvinne med barnevogn

Bærum kommune skal lage ny kommuneplan, samt revidere Klimastrategi 2030. I begge prosesser ønsker vi å høre fra bærumssamfunnet. I oktober, november og desember 2020 vil kommunen ha ulike aktiviteter for å få inn meninger og innspill - og vi vil gjerne høre fra deg! 

Hva trenger kommunen innspill til? 

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Den fastsetter den langsiktige utviklingen i Bærum, og angår derfor alle som bor, jobber og lever i kommunen. Den nye kommuneplanen skal si noe om hvordan vi vil ha det i Bærum de neste 20 årene, og hvordan vi skal gjøre det. Kommuneplanen består av en sammfunnsdel og en arealdel. Høsten 2020 ber kommunen om innspill til samfunnsdelen av kommuneplanen.

Klimastrategi 2030 er grunnlaget for kommunens arbeid med å redusere utslipp av klimagasser. Strategien ble vedtatt av kommunestyret i 2018. I 2021 skal strategien revideres. Viktige spørsmål i revideringsprosessen er: hvilke klimatiltak bør prioriteres fremover? Hvordan kan bærumssamfunnet samarbeide for å nå klimamålene i strategien?

Hvordan kan du gi innspill? 

Du kan si din mening og gi innspill på flere måter frem til 1.desember. Informasjon om alle aktiviteter vil bli lagt ut på denne nettsiden.

Hva skjer med innspillene? 

Alle innspillene kommunen får inn, blir gjennomgått og behandlet. De skal brukes i det videre arbeidet med ny kommuneplan, samt i revidering av Klimastrategi 2030. På denne siden blir det lagt ut informasjon om hvilke innspill kommunen har fått, og hva som ble resultatet.