Bærum kommune begynte å bygge opp et  elektronisk innbyggerpanel i 2019. Vi håper at flest mulig vil delta i panelet. 

Panelet har cirka 550 deltakere.

Vi har allerede benyttet panelet ved fem anledninger:

I juni inviterte vi panelet til å brukerteste «Min side». «Min side» skal gi alle som bor i Bærum enkel tilgang til tjenester og informasjon. Når første versjon av Min side er «på lufta» 1. oktober, kan man logge seg inn og få tilgang til tjenester og relevant informasjon om sitt forhold til kommunen.

39 innbyggere fra panelet ønsket å hjelpe kommunen med å teste siden før publisering. 20 ble invitert til å delta i 2 workshoper. I workshopene fikk kommunen utrolig mange innspill og råd som var meget nyttige i arbeidet med å utvikle siden.

Se resultatet av brukertesten her

I begynnelsen av september sendte vi ut en undersøkelse om kommunens internettsider til alle paneldeltakerne. Kommunen hadde og har et behov for forbedre nettsidene og inviterte innbyggerpanelet til å dele sine erfaringer. 185 svarte på undersøkelsen. Omfattende tilbakemeldinger fra panelet vil bli benyttet i det kontinuerlige forbedringsarbeid av nettsidene.

Se resultatet av undersøkelsen her

I oktober 2019 sendte vi ut en digital undersøkelse om klima til Innbyggerpanelet. Spørreundersøkelsen gikk ut til 427 innbyggere.

Undersøkelsen ble gjennomført for å få et innblikk i innbyggerpanelets kjenskap til kommunens arbeid med klima og få innspill til det videre arbeidet med Klimaklok kommune. Vi fokuserte særskilt på tema klimaklok ressursbruk.

Se resultatet av undersøkelsen her

I forbindelse med behandling av plan- og byggesaker har kommunen spurt innbyggerpanelet om hvordan de opplever å bli involvert i saker som berører dem. Formålet med undersøkelsen var å få bedre innsikt i hvordan innbyggerne opplever medvirkning. Resultatet og innspillene fra undersøkelsen skal brukes som grunnlag i forbedringsarbeid Bærum Kommune har påbegynt med mål å få enda flere innbyggere engasjert i medvirkning.

Resultatet fra undersøkelsen finner du her

Innbyggerpanelen - Hverdagsglede

Oppdatering om Hverdagsgledeprosjektet i Bærum

Her kommer en liten statusoppdatering for dere som er interessert i Hverdagsgledeprosjektet. Et planleggingsutvalg bestående av seks personer fra innbyggerpanelet er etablert og vi har hatt vårt første møte på Teams 16. juni. Det var et svært givende møte for meg som prosjektleder – og jeg gleder meg til å ha med utvalget i planlegging og gjennomføring av prosjektet fremover. Samskaping med befolkningen er gull!

Det har skjedd noen endringer i prosjektet. Grunnet Covid-19 vil undervisningen i prosjektet skje digitalt som webinar. Forskerne tilknyttet prosjektet har oppfordret oss til å gjennomføre en mindre pilotstudie i høst for å få erfaringer med opplæring i hverdagsgledekonseptet digitalt (ikke gjort tidligere). Vi vil i august rekruttere 30 personer fra innbyggerpanelet som vil få tilbud om opplæringen via webinar og eposter fra 15. september til 15. desember. Hvis alt går etter planen vil et ubegrenset antall fra innbyggerpanelet kunne melde seg til undervisningen når vi rekrutterer til selve studien i desember – med oppstart i januar og april 2021.

Vi håper du fortsetter å interessere deg for prosjektet i tiden som kommer!

Vi ønsker dere en riktig god sommer!

Med vennlig hilsen
Monica Beer Prydz
Prosjektleder Hverdagsgledeprosjektet

 

Meld deg inn i innbyggerpanelet!

På nettsiden til innbyggerpanelet  finner du påmeldingsskjema.  Eneste krav til deltakelse er at du bor i Bærum, er over 15 år og har en e-post adresse.