Innbyggerpanelet i Bærum kommune

I 2019 har Bærum kommune bygget opp et elektronisk innbyggerpanel. Med innbyggerpanelet ønsker vi å prøve ut nye former for innbyggersamarbeid slik at innbyggernes synspunkter om eget liv i kommunen kommer bedre fram. Vi håper dette kan gjør at innbyggerne i større grad vil:

  • gi uttrykk for sine meninger
  • bidra til kommunens utvikling
  • utøve innflytelse i saker som betyr noe for den enkelte

Per 1. oktober har panelet 407 deltakere.

Vi har allerede benyttet panelet ved tre anledninger:

I juni inviterte vi panelet til å brukerteste «Min side». «Min side» skal gi alle som bor i Bærum enkel tilgang til tjenester og informasjon. Når første versjon av Min side er «på lufta» 1. oktober, kan man logge seg inn og få tilgang til tjenester og relevant informasjon om sitt forhold til kommunen.

39 innbyggere fra panelet ønsket å hjelpe kommunen med å teste siden før publisering. 20 ble invitert til å delta i 2 workshoper. I workshopene fikk kommunen utrolig mange innspill og råd som var meget nyttige i arbeidet med å utvikle siden.

Se resultatet av brukertesten her

I begynnelsen av september sendte vi ut en undersøkelse om kommunens internettsider til alle paneldeltakerne. Kommunen hadde og har et behov for forbedre nettsidene og inviterte innbyggerpanelet til å dele sine erfaringer. 185 svarte på undersøkelsen. Omfattende tilbakemeldinger fra panelet vil bli benyttet i det kontinuerlige forbedringsarbeid av nettsidene.

Se resultatet av undersøkelsen her

I oktober 2019 sendte vi ut en digital undersøkelse om klima til Innbyggerpanelet. Spørreundersøkelsen gikk ut til 427 innbyggere.

Undersøkelsen ble gjennomført for å få et innblikk i innbyggerpanelets kjenskap til kommunens arbeid med klima og få innspill til det videre arbeidet med Klimaklok kommune. Vi fokuserte særskilt på tema klimaklok ressursbruk.

Se resultatet av undersøkelsen her

Mer om innbyggerpanelet

Du kan lese mer om undersøkelser og arbeid panelet bli invitert til å delta på nettsiden til innbyggerpanelet. Her kan du også melde deg inn i panelet. Eneste krav til deltakelse er at du bor i Bærum og er over 15 år.