Innbyggerpanelet i Bærum kommune

Bærum kommune begynte å bygge opp et  elektronisk innbyggerpanel i 2019. Vi håper at flest mulig vil delta i panelet. 

Per 1. april har panelet 529 deltakere.

Vi har allerede benyttet panelet ved tre anledninger:

I juni inviterte vi panelet til å brukerteste «Min side». «Min side» skal gi alle som bor i Bærum enkel tilgang til tjenester og informasjon. Når første versjon av Min side er «på lufta» 1. oktober, kan man logge seg inn og få tilgang til tjenester og relevant informasjon om sitt forhold til kommunen.

39 innbyggere fra panelet ønsket å hjelpe kommunen med å teste siden før publisering. 20 ble invitert til å delta i 2 workshoper. I workshopene fikk kommunen utrolig mange innspill og råd som var meget nyttige i arbeidet med å utvikle siden.

Se resultatet av brukertesten her

I begynnelsen av september sendte vi ut en undersøkelse om kommunens internettsider til alle paneldeltakerne. Kommunen hadde og har et behov for forbedre nettsidene og inviterte innbyggerpanelet til å dele sine erfaringer. 185 svarte på undersøkelsen. Omfattende tilbakemeldinger fra panelet vil bli benyttet i det kontinuerlige forbedringsarbeid av nettsidene.

Se resultatet av undersøkelsen her

I oktober 2019 sendte vi ut en digital undersøkelse om klima til Innbyggerpanelet. Spørreundersøkelsen gikk ut til 427 innbyggere.

Undersøkelsen ble gjennomført for å få et innblikk i innbyggerpanelets kjenskap til kommunens arbeid med klima og få innspill til det videre arbeidet med Klimaklok kommune. Vi fokuserte særskilt på tema klimaklok ressursbruk.

Se resultatet av undersøkelsen her

Meld deg inn i innbyggerpanelet!

På nettsiden til innbyggerpanelet  finner du påmeldingsskjema.  Eneste krav til deltakelse er at du bor i Bærum, er over 15 år og har en e-post adresse.