Ordførerens spalte i Bæringen 4/2017: Mandag 11. september er det valg. Ved å bruke stemmeretten din, er du med på å bestemme hvilken retning samfunnet vårt skal ta.


Vår jobb som politikere er å inspirere våre unge til å bli samfunnsbevisste borgere, med respekt, stolthet og ydmykhet for våre demokratiske rettigheter. Vi må engasjere og inkludere de som i fremtiden skal forvalte de viktige verdiene vi sammen feirer hver 17. mai, Grunnloven, demokratiet og ytringsfriheten. Men heller ikke vårt eget demokrati klarer seg selv. Det må pleies, holdes ved like og videreutvikles. Det er med andre ord avhengig av oss – folket. 

Det at vi alle engasjerer oss er en viktig forutsetning for et levende demokrati - et demokrati for fremtiden. Det må derfor virke inviterende på alle - på tvers av alder, bakgrunn og etnisitet. Vi har ikke råd til at noen definerer seg ut av fellesskapet. Deltakelse på alle livets arenaer; politisk, i arbeidslivet, i det sivile og gjennom frivillig arbeid - er avgjørende i et fullverdig og levende demokrati.


Et viktig bidrag er å støtte opp om demokratiet ved å bruke stemmeretten 11. september. Til min store glede er innbyggerne i Bærum generelt flinke til det. Jeg vil likevel oppfordre spesielt to grupper til å benytte seg av stemmeretten. Den første er ungdommene og førstegangsvelgerne; benytt stemmeretten – det er din fremtid de neste fire årene som bestemmes på valgdagen. Den andre oppfordringen går til våre nye innbyggere - særlig kvinnene; benytt stemmeretten vi kvinner har hatt i over hundre år her til lands.


Ta et valg – bruk stemmeretten din!

Ordfører Lisbeth Hammer Krog