Ordførers spalte i Bæringen 6/2015: Et godt Bærumssamfunn er ikke noe som bare skapes på et kommunalt kontor mellom klokken 8-16. Det skapes av alle de gode kreftene som våre innbyggere, næringsliv og lag- og organisasjoner representerer.

I dag er vi 122.062 bæringer og 140 nasjonaliteter. I 2035 er det forventet 40.000 flere bæringer. Mange av innflytterne er arbeidstakere som løser behov for flere hender innenfor viktige sektorer. Selvsagt er det utfordringer i en kommune med mange ulike nasjonaliteter og utfordringsbildet understrekes ytterligere hver eneste dag. Verdens flyktningsituasjon har nådd Bærum, vi tvinges til å tenke nytt. Det skal være godt å bo og arbeide i Bærum. Bærumssamfunnet har aktive innbyggere og engasjerte nærmiljøer. Dette er det beste utgangspunkt for integrering. Det å ta vare på verdiene i lokalmiljøene våre, og møtes på biblioteket, på skolen - også utenom skoletid, i barnehagen, på seniorsenteret, ta oss tid til fellesskap og samtale er viktige elementer langs denne veien. Det skaper identitet. Det er godt å være sammen – aller helst på tvers av generasjonene og da trenger vi de gode møteplassene. Vi må tenke mindre i siloer, da vil byggene bli benyttet gjennom hele døgnet – skolene kan for eksempel bli de nye samfunnshusene. Det skaper liv, røre og mangfold.

Kultur og idrett skaper de gode møteplassene og gir felles opplevelser. Kulturen handler om rammeverket rundt livene våre, det vi omgir oss med og som ubemerket påvirker oss og stimulerer våre tanker på ulikt vis. Vi ser fremveksten av sterke kulturklynger i kommunen vår. En stor takk til alle dere som bidrar hver eneste dag innenfor de mange kulturuttrykk. Det er berikende for oss alle.