Ordførers spalte i Bæringen 4/2019: Al-Noor moskeens svar på angrepet lørdag 10. august er å invitere til åpenhet og dialog. Det er en moden, raus og klok tilnærming, for når vi kjenner hverandre kan vi bygge ned fordommer. Jeg vil oppfordre alle menighetene og organisasjonene til å invitere inn – det bidrar til kunnskap og respekt.


De politiske partiene har valgt å stå sammen om å fordømme angrepet og gjennomføre en valgkamp i Bærum med tydelige politiske budskap der vi viser respekt for hverandre og våre meningsforskjeller. Vi vil at samhold og nærhet skal vinne over hatefulle ytringer og handlinger. Fordommer mot mangfold skal møtes med raushet og kunnskap. Vi skal trygge hverandre, barn og voksne. På den måten kan vi bidra til å vise at vi står opp mot de holdninger gjerningsmannen representerer.


Statsminister Erna Solberg ga et råd etter angrepet sist søndag som vi alle bør ta til oss: «Ikke snakke velgerne (og andre) etter munnen, men stå for dine verdier. Rasistiske eller hatske uttalelser møtes med: «Slik kan du ikke si, dette er helt urimelig». Vi må alle ta et ansvar for å våge dette!


Etter terrorangrepet mot moskeen på New Zealand kom topp-politikere og selskaper fra en rekke land sammen for å diskutere hvordan man kan stoppe spredning av terror, voldelig ekstremisme og hatefulle ytringer på nett. Det er viktig at slike initiativ ikke bare oppstår etter et angrep, for så å gradvis forstumme. Vi har fått en forpliktelse til handling. Derfor er alle de politiske partiene i Bærum enige om å forsterke vårt viktige arbeid for å bekjempe negative holdninger og hatefulle ytringer som ligger bak terror og vold.


Vi ønsker ikke et Bærum der barn og voksne opplever utrygghet og utestengelse på grunn av sin religion eller etnisitet. Derfor setter jeg så stor pris på Al-Noor moskeens invitasjon til åpenhet. Det er et viktig skritt i riktig retning.