Ordførerens spalte i Bæringen 2/2018: Å være selvhjulpen i eget hjem bidrar til mestringsfølelse og høyere livskvalitet. Men etter hvert som vi blir eldre vil det oppstå behov for hjelp og bistand. Det er særlig da vi kan ha behov for velferdsteknologi. Vi kaller det også trygghetsteknologi eller frihetsteknologi.

Vi må lære oss å bli både kjent med, og trygge på, velferdsteknologi i dagliglivet. Det gjelder for den som trenger hjelpemidler selv, pårørende og alle medarbeidere i helse- og omsorgssektoren.

Derfor har Bærum kommune etablert Atri-X.  Det er vår nye visningsarena for velferdsteknologi midt i Sandvika sentrum. Dette skal være et sted hvor fagkunnskap og teknologi møter innbyggere. Hensikten er å gjøre hverdagen til innbyggerne i Bærum best mulig - her viser vi frem hjelpemidler fra både kommune, NAV og private leverandører. Det vil også arrangeres temadager, foredrag og presentasjoner slik at både medarbeidere og innbyggere får inspirasjon og kunnskap om de ulike løsningene og hvilke muligheter som finnes.

Velferdsteknologi, eller varm teknologi som jeg liker å si, har vært en hjertesak for meg i mange år. Drivkraften har hele tiden vært ønsket om å gi økt trygghet, sikkerhet, mestring og verdighet for den enkelte. Jeg er stolt av at vi allerede i 2009 satte velferdsteknologi på dagsorden. Vi har vært en pioner og spydspiss gjennom mange pilot- og forskningsprosjekter. Vårt viktige innovasjonsarbeid har skjedd i nært samarbeid med forskningsmiljøene, brukere, pårørende og helse- og omsorgspersonell.

Digitalisering og bruk av velferdsteknologi kan bidra til å oppfylle det vi alle ønsker oss når helse og funksjon svikter – nemlig å bo trygt hjemme så lenge vi kan og samtidig oppleve mestring i eget liv.