Ordførers spalte i Bæringen 2/2019: De fleste opplever vanskelige følelser og utfordrende situasjoner på veien gjennom livet. Det er normalt. Ensomhet, stress, sorg, nedstemthet eller manglende søvn er bare noen av eksemplene.

Å takle tunge og kanskje vonde følelser og krevende situasjoner på gode måter, kan være vanskelig å klare alene, selv om man har et godt nettverk av venner og familie rundt seg. Da er det viktig å vite at det er hjelp å få, uten henvisning og lang venteliste. «Jeg skjønner nå at angst er normalt, det var en lettelse for meg». Dette er stemmen til en som har fått god hjelp fra kommunens tilbud «Rask psykisk helsehjelp».

Det å mestre livet og ha god psykisk helse betyr mye for livskvaliteten til både den enkelte og til familien. «Rask psykisk helsehjelp» er derfor et flott tilbud til dem som har lettere eller moderat grad av angst og depresjon, samt søvnproblemer. Vi vet at dette er vansker som rammer svært mange mennesker før eller senere i livet. Målet er å gi tidlig helsehjelp til de over 18 år for å forebygge mer alvorlige lidelser.