Ordførerens spalte i Bæringen 6/2016: Vi har et felles ansvar for å ta vare på planetens helse, og for ganske nøyaktig ett år siden kom vendepunktet. En ny forpliktende klimaavtale ble vedtatt i Paris. Norge har samtidig forpliktet seg til å følge EUs mål for utslippsreduksjon med 40 prosent innen 2030.

Det regjeringsoppnevnte Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft overleverte i forrige måned sine anbefalinger til statsministeren. Hva kan politikere, myndigheter, næringsliv og enkeltmennesket – hver for seg og sammen – gjøre for at Norge skal bli et konkurransedyktig lavutslippssamfunn i 2050?

Vår kommune er en liten veistump i den store globale sammenhengen. Likevel har vi som kommune høye ambisjoner om å redusere klimagassutslipp og luftforurensning.

Bærums Klimapanel la nylig frem sin rapport om hvordan vi skal bli en utslippsfri, klimaklok kommune. Anbefalingene i rapporten er utfordrende og vil tvinge oss til å tenke annerledes.

Rapporten utfordrer oss blant annet på at Bærum skal være en utslippsfri kommune innen 2040, med et delmål om halvering innen 2025, og at Fornebu blir utslippsfri allerede i 2027.

De fleste miljøbelastninger og -skader er en følge av hvordan vi lever våre liv - vårt forbruksmønster og -volum. Klimaklok omfatter derfor hele bærumssamfunnet – ikke bare kommunens egen virksomhet. Det er viktig at vi politikere får innspill fra administrasjonen, næringslivet og innbyggerne om spennende og nye satsingsområder slik at vi kan stå bedre rustet i arbeidet. På veien mot et utslippsfritt samfunn, trenger vi derfor gode innspill fra hele befolkningen og ikke minst vårt kompetente næringsliv.  Det handler om å få opp ideene og motivasjonen, ikke presentere ferdige løsninger.

Vi vil invitere til bred deltakelse og innspill fra innbyggere, organisasjoner og næringsliv for sammen å finne de klimakloke veivalgene. De som er unge i dag, vil leve sitt voksne liv i en verden preget av større miljøutfordringer og det er vårt ansvar å gi dem kunnskap som setter dem i stand til å treffe kloke, opplyste valg.

 Ordfører Lisbeth Hammer Krog