Ordførerens spalte i Bæringen 3/2017: Bærums visjon er SAMMEN SKAPER VI FREMTIDEN. I den ligger det at vi SAMMEN med vårt næringsliv og våre innbyggere skal utvikle Bærumssamfunnet og våre tjenester i tett dialog. Vi har mange gode prosjekter på innovasjon og inkludering, men jeg vil trekke frem prosjektet Dataspill og sosialt arbeid som i slutten av mars vant kommunens innovasjonspris.

Gamere har av hjelpeapparatet tradisjonelt blitt oppfattet som en gruppe ungdommer det er vanskelig å få kontakt med og hjelpe. Fortvilte foreldre og behandlere opplevde at de ikke kom noen vei. Løsningen ble å ta gaming på alvor og behandle unge mennesker med denne lidenskapen med respekt – på lik linje med alle andre som har lidenskapelige interesser. Dette er kunnskapsrike ungdommer som ofte blir stigmatisert fordi de spiller spill.

Spillhuset oppsto etter at Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og Utekontakten inviterte åtte gamere til å sitte i en ressursgruppe. Gruppen satte sammen et seminar for 25 helsesøstre, sosialarbeidere og psykologer – også fra NAV og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).
Sammen med Utekontakten har ungdommene bokstavelig talt skrudd sammen Spillhuset med kabling, konsoller og møbler.

På Spillhuset treffer de andre ungdommer med samme interesse, og det blir arrangert workshops innen spilldesign og PC-bygging og deltakelse i spillkonkurranser. Og resultatet er blitt at gamere nå blir sett på som ressurspersoner og ikke som spilleavhengige. De er våre nye talenter og bekymrede foreldre har blitt til stolte foreldre.

Jeg hadde selv gleden av å besøke Spillhuset i slutten av april, og møtte en gjeng kunnskapsrike og engasjerte ungdommer som i fellesskap fikk boltre seg med sin store lidenskap. Ved å møte ungdommen på deres premisser, kommer kanskje de andre grunnene som gjør livet vanskelig til syne.

Opplevelsen av å bli sett og følelsen av virkelig å mestre på én arena, vil kunne gi positive effekter også på andre arenaer som skole og jobb. Dette er en vinn-vinn situasjon.