Ordførers spalte i Bæringen 5/21: Jeg liker å oppsummere vårt viktige samfunnsoppdrag på følgende enkle måte: Det handler om å ha noe å leve av, leve i og leve for. Samtidig skal vi skape gode vilkår for mestring. Til dette trenger vi verdifull innsats fra de mange gode kreftene vi har i bærumssamfunnet. Bærum er en mangfoldig frivillighetskommune og svært mange av kommunens innbyggere er engasjert i og deltar i det viktige frivillige arbeidet. Neste år feirer vi frivillighetens år i Norge.

Det er registrert over 600 frivillige organisasjoner i kommunen og jeg er stolt av det høye aktivitetsnivået og de gode resultatene bærumssamfunnet kan vise til på frivillighetsområdet. Ildsjeler, organisasjoner og næringslivet gjør en stor innsats og bidrar med et mangfold av aktivitetstilbud og sosiale fellesskap.

Når vi møtes gjennom frivillighet, er det med på å sikre at vi ikke blir fremmede for hverandre. Vi møtes i glede over felles innsats. Jeg tror det er lysten til å bidra, ønsket om å være til nytte, til å yte en samfunnsinnsats, gjøre en forskjell, skape glede for andre og dermed også for seg selv - som er den store drivkraften. Selv om ildsjelene kanskje ikke reflekterer over sitt bidrag i det daglige, så er den enkeltes innsats en stor ressurs i utviklingen av trygge og gode lokalsamfunn i kommunen.

Dette engasjementet skal vi passe godt på og løfte med oss videre inn i Frivillighetens år. 2022 skal vi bruke til å feire Norges, og Bærum sitt viktigste lagarbeid.

Sammen skal vi jobbe for å spre positivitet gjennom å øke kunnskap om og annerkjennelse til frivillig arbeid.