Ordførerens spalte i Bæringen 4/21: Høstens stortings- og sametingsvalg nærmer seg med stormskritt, og har du ikke allerede benyttet deg av stemmeretten, så sett av datoen 13. september eller benytt muligheten til å forhåndsstemme innen 10. september. Da kan du være med på å bestemme hvilken retning samfunnet vårt skal ta de neste fire årene.

Det at vi alle engasjerer oss er en viktig forutsetning for et levende demokrati - et demokrati for fremtiden. For å sitere vår statsminister: «Ikke ta demokratiet for gitt. Forsvar det, ved å bruke stemmeretten, uansett hvem du stemmer på. Grunnloven skal ikke bare feires. Den skal også brukes».

Vi lever i ett av verdens beste demokratier. For at demokratiet vårt skal leve, er det avhengig av at flest mulig av oss bruker vår stemme ved valget. Bare slik kan vi få en helhetlig representasjon av våre meninger, holdninger og verdier, på tvers av alder, bakgrunn og etnisitet.

Du tenker kanskje: Én stemme kan ikke forandre verden, men da vil jeg si at den kan bety noe for utviklingen av samfunnet vårt. Det er din fremtid, og deltakelse i valget er din mulighet til å si din mening om utviklingen av landet vårt.

Bruker du ikke stemmeretten din, lar du faktisk andre ta valgene for deg. Derfor: Bruk stemmeretten! Din stemme kan utgjøre en forskjell. Det er ditt demokratiske privilegium. Godt valg!