Ordførers spalte i Bæringen 2/2020: Korona-viruset preger hverdagen til alle bæringer, og jobb nummer 1 for kommunen er å begrense spredningen og ta vare på dem som allerede er smittet. Vi holder hjulene i gang og fortsetter med planlegging og gjennomføring av ekstraordinære tiltak for å håndtere situasjonen.

 

Vi vet vi ikke kan stoppe viruset, men vi kan utsette det og gjøre mye for å redusere smitten. Her må vi alle bidra. Det handler om at vi må vaske hendene våre, vi må hoste i albuen eller et papirlommetørkle før vi vasker hendene på nytt. Og vi må vaske glatte overflater hvor viruset kan oppholde seg over lengre tid. Alt dette bidrar til å redusere faren for smitte.

Situasjonen er urovekkende og hele bærumssamfunnet er berørt. Ikke siden krigen har vi vært gjennom noe som kan sammenlignes med det vi nå står overfor. Det kaller på en helt ekstraordinær dugnad blant annet for å begrense smitte, for å beskytte risikogruppene, og for å hjelpe dem som må være i karantene og som kanskje trenger bistand til ulike praktiske gjøremål. Det handler om en dugnad for å vise omsorg og ta vare på de i samfunnet vårt som nå er redde og engstelige – enten for selv å bli syke, for om noen i familien kommer til å bli syke, eller for å bli permittert eller miste jobben. Det handler ikke minst om en dugnad hvor vi alle må overholde de ulike restriksjonene som nå begrenser våre dagligliv – for å beskytte oss selv og andre. Vi ER i en ekstraordinær situasjon der alle må trå til.

Mange barn og unge opplever uro og bekymring og har spørsmål om korona-viruset. Derfor er jeg opptatt av at vi tar oss ekstra tid til å lytte til og prate med våre barn og unge som kan oppleve situasjonen som veldig skremmende.

Vi er alle på ulikt vis dypt berørt av situasjonen: Samtidig opplever jeg at bæringene står samlet i denne helt spesielle tiden og jeg har stor tro på at vi sammen kommer styrket ut av den. Jeg vil rette en stor og inderlig takk til alle dem som på ulikt vis står på for å holde hjulene i gang i bærumssamfunnet i denne ekstraordinære perioden.