Ordførers spalte i Bæringen 3/2018: Like sikkert som at våren kommer hvert år, entrer syklene våre veier samtidig som hestehoven og blåveisen hilser oss og våren velkommen. For en herlig årstid og jeg har lyst til å slå et slag for sykkelen. Det gir ikke bare god folkehelse å sykle, men er også viktig for vårt lokale miljø og ikke minst klima.

I Bærums nye klimastrategi har vi satt som mål å øke andelen av oss som sykler til 7 prosent innen 2025. Det høres kanskje lite ut, men det er en fordobling fra 3 prosent i dag.

Hva skal til for at vi erstatter bilen med sykkel? For det første skal det oppleves trygt å sykle, og for det andre skal det være raskt og effektivt å komme frem for syklister i Bærum, særlig frem til kollektivtransport. Dette blir vektlagt i forslag til sykkelstrategi som snart kommer til politisk behandling.

Derfor er det viktig at Bærum kommune tilrettelegger for sykling gjennom planlegging og utbygging og sikrer at sykkel har en naturlig plass i tettstedene og i byrommene.

Vi er en befolkning som småkjører – til trening, aktiviteter for barn osv. Når vi erstatter bilen til jobb og aktiviteter – og isteden sykler eller går, er vi mer klimakloke. Det gir en god følelse!