Ordførers spalte i Bæringen 5/2018: Verdien av arbeid er stor, både for enkeltmennesket, bedriftene og samfunnet. Det å være med i fellesskapet som arbeidslivet tilbyr, betyr mye. Det betyr bedre velferd for den enkelte. Det betyr trygghet og tilhørighet. Det betyr mestringsfølelse og personlig vekst, og bidrar til å redusere ulikheter.

Vi er en mangfoldskommune med over 150 nasjonaliteter.  Dette mangfoldet er positivt, og hver og en av våre innbyggere bidrar til samfunnet med sin unike kompetanse. Men mange har kapasitet og ønske om å bidra mer, og det å delta i arbeidslivet er den beste integrerings- og inkluderingsarenaen og den viktigste enkeltfaktoren for å lykkes i Norge.

Selv om det er behov for arbeidskraft innen mange områder, er det fortsatt mennesker som sliter med å finne seg en jobb. Det kan for eksempel være unge mennesker med hull i CV-en eller innvandrere.

Når vi vet at arbeid er nøkkelen til velferd, er det viktig med ulike tiltak som hjelper mennesker ut i arbeidslivet. Et godt eksempel er Vaffelvognen til Ung i jobb i Sandvika hvor de unge får arbeidstrening. Et annet eksempel er «Globale Bærum» hvor målet er 1000 innvandrere i jobb i løpet av tre år. Globale Bærum skal bidra til å synliggjøre og nyttiggjøre kompetansen som denne gruppen representerer. Prosjektet skal bygge bro mellom innvandrerne og jobbene, ved å hjelpe dem i «systemjungelen» og koble dem opp mot behov som bedriftene har.

FN kåret nylig Norge til det beste landet i verden å leve i, og Bærum er en god kommune å bo i – for de fleste.  For at vi fortsatt skal ha et godt velferdssystem må de som kan det, jobbe. Å få flere til å ta del i arbeidslivet vil også bidra til å reduseres ulikheter og bedre folks livskvalitet.