Ordførers spalte i Bæringen 1/2019: Vi har mange bedrifter i Bærum – totalt er det registret nesten 14 000 virksomheter. Av disse har 4100 mer enn én ansatt. Bærum er helt avhengig av at bedriftene går godt og at de ansatte trives på jobb. Ja, faktisk er det gode samfunnet helt avhengig av at vi har et velfungerende næringsliv.


Bærum er en attraktiv kommune å drive næringsvirksomhet i. Flere kåringer viser at vi har ett av landets beste og mest robuste næringsliv, og at vi er en kommune som legger til rette for næringsaktivitet.


Jeg ønsker at Bærum kommune ikke bare skal bli en enda tydeligere partner for næringslivet, men også en relevant samarbeidspartner og tilrettelegger for universiteter og høyskoler. Dette skal vi jobbe enda mer med i tiden som kommer.


Det ligger mye god næringspolitikk i kommunens strategier for innovasjon, digitalisering, anskaffelser og klimaklok kommune. For ikke å glemme SmartCity Bærum, som er vår katalysator for samarbeid med næringsliv og akademia. Dette er den moderne kommunes næringspolitikk for å oppnå de smarte løsningene. Det handler om innovasjon og det handler om å understøtte gründere og etablerere. Det handler også om å sikre fagkompetanse.


Sammen med vårt unike næringsliv og Bærum Næringsråd skal vi utvikle næringslivskommunen Bærum videre. Dette skal vi gjøre gjennom kunnskapsutveksling og styrket samarbeid.

Lisbeth Hammer Krog
ordfører