Ordførers spalte i Bæringen 1/20: Barnehagen, helsestasjonen, skolen, sykehjemmet og legevakten er bare noen av de tjenestene vi som innbyggere benytter hver eneste dag. Og mens de fleste av oss sover sørger også kommunens medarbeidere for at veien brøytes og at det er vann i springen når vi står opp. Mange av oss tenker kanskje ikke over hvor sentral kommunen er i livene våre før noe uforutsett skjer eller at våre forventninger ikke innfris.

Blant våre 12.000 medarbeidere er det mye kompetanse og engasjement og felles for alle er ønsket om at kommunen vår skal ha best mulig kvalitet på tjenestene til våre innbyggere.

Bærum står foran omstilling og endring i årene som kommer. Vi får trangere rammer og en befolkningsutvikling som vil kreve mer av oss i årene fremover. Har vi et felles utfordringsbilde tror jeg det skapes større forståelse for hvorfor endring blir viktig. Politisk og administrativt ønsker vi i større grad og invitere til samarbeid og partnerskap for å finne de gode løsningene. 

Vi er i forkant, og det gir oss muligheter til å gjøre viktige grep. Våre innbyggere skal være trygge på at de får bistand når de trenger det, og vår viktigste oppgave er tjenestene vi leverer. Det er første prioritet 24 timer i døgnet!