Ordførerens hjørne i Bærumsavisen august 2016: Sommerferien er over, det er skolestart. Mange er spente på hva hverdagen vil bringe. Ekstra spente er selvfølgelig alle våre nye førsteklassinger og deres foreldre. Å begynne på ungdomsskolen eller videregående kan også bety sommerfugler i maven. Spørsmålene er mange, det ukjente betyr utfordringer. Da er det viktig med trygge og gode rammer i et raust og inkluderende miljø. En trygg skolehverdag er avgjørende for god læring. Det handler om å skape gode vilkår for mestring.

Bærum har som mål å være en foregangskommune for all undervisning i barne- og ungdomsskolen. Ambisjonsnivået speiles i visjonen: Bærumsskolen skal være en inspirerende foregangsskole med fokus på langsiktig og systematisk utviklingsarbeid. Ja, vi legger listen høyt, jeg mener det er riktig. Vi har landets høyest utdannete befolkning. Vi har dyktige skoleledere og lærere. Vi ligger på topp i nasjonale prøver. Vi har en skole i Bærum som står meget sterkt.  

Et mest mulig solid utgangspunkt er betryggende når vi vet at våre barn skal ut i et samfunn med stadig større mangfold, høy grad av kompleksitet og hurtige omveltninger. Når endringene skjer så raskt som de nå gjør, betyr dette selvfølgelig også usikkerhet.

Å ruste barna våre for en fremtid vi ikke kjenner, er også en kunnskap. Jeg tror dette temaet er viktigere enn noen gang. Vi skal utdanne barna våre til jobber som ennå ikke eksisterer, ved å benytte teknologi vi ennå ikke har funnet opp, for å løse problemer vi ennå ikke kjenner. Dette ukjente landskapet er fremtiden. Et viktig spørsmål blir da hvordan vi evner å møte det usikre. Forhåpentligvis med undring, pågangsmot og lyst. Omstilling blir derfor ikke en særstilling, det blir den nye normalen.

Vi snakker egentlig om nyskaping, et langt mer positivt ladet ord enn omstilling. Mange av oss blir trigget av det ukjente, jeg tror det er en viktig verdi i seg selv for å mestre fremtiden. Utforske sammen, undre seg høyt, lansere nye ideer, diskutere mulige løsninger, evne å se inn i glasskulen, møte det ukjente med et åpent sinn er alle verdier og egenskaper jeg mener vi må verdsette høyt skal vi lykkes.

Når elever fra våre skoler stadig går av med seieren i blant annet Forskningsrådets Nysgjerrigper-konkurranser, der det hvert år deltar mer enn 3000 elever på landsbasis, så forteller nettopp dette at lærere og skoleledelse i Bærum ser verdien i å titte inn i glasskulen. Elevene inspireres av å stille spørsmål og motiveres derigjennom til ny kunnskap. Å forske i så ung alder pirrer nysgjerrigheten på en fremragende måte.

Bærum er også utnevnt av regjeringen til å være en realfagskommune. Vi har som eneste kommune i landet en egen teknologiskole – Hundsund. Vår solide satsing på teknologi og realfag handler også om å se inn i fremtiden.

Da Bærum kommune mottok innovasjonsprisen 2016, blant annet på bakgrunn av prosjektet «Digital skolehverdag – nettbrett 1:1, forteller det at Bærum kommune har skjønt viktigheten av å være en innovativ og endringsdyktig organisasjon med gjennomføringskraft. Utmerkelsen er en stor honnør til vår rådmann og alle hans medarbeidere og jeg er sikker på at prisen motiverer og inspirerer til videre fremtidsrettet arbeid.

Velkommen til skolestart i Bærum – en kommune som legger vekt på et langsiktig og systematisk utviklingsarbeid slik at våre elever er best mulig skikket for å møte en ukjent fremtid.

 

Ordfører Lisbeth Hammer Krog