«Glemselen står alltid på fiendens side. Glemselen er fienden». Disse ordene er uttalt av nobelprisvinner og holocaustoverlevende Elie Wiesel. Glemselen ER fienden. Derfor er 8. mai en viktig dag.


Dette året markerer vi at det er 75 år siden Norge gjenvant sin suverenitet – etter 5 lange år med okkupasjon. Jo lengre tid som går, jo større ansvar har vi for å bevisstgjøre den oppvoksende generasjon om denne mørke delen av historien vår. Stadig færre tidsvitner kan fortelle om sin frykt og motstand under krigsårene, eller om den øredøvende gleden da freden kom 8. mai 1945. Når vi i dag markerer frigjørings- og veterandagen er det for å understreke sammenhengen mellom fortid, nåtid og fremtid.

Asker og Bærum har en felles tradisjon der vi annethvert år inviterer hverandre til markering. I dag skulle vi vært samlet i Bærum rådhus, sammen med veteraner og deres familier. Denne årlige samlingen er vår måte å uttrykke vår takknemlighet til alle veteraner, og veteranfamilier, fra andre verdenskrig og fram til dagens internasjonale operasjoner. Slik kan vi sikre at historien og de offer som er gjort for fellesskapet, ikke blir glemt.

Rammene for fredens 75-årsfeiring blir annerledes. For å hindre smittespredning, har vi denne våren opplevd store begrensninger på vår frihet. Det har vært en tid fylt med frykt, engstelse, sorg og savn. Vi tenker spesielt på alle familiene som har mistet sine kjære som følge av det farlige viruset.

På tross av den alvorlige situasjonen vi alle befinner oss i, skal vi i dag flagge og ære våre falne med kransenedleggelser ved våre minnesmerker selv om det blir uten større folkeansamlinger, skoleklasser og korps. Vi skal minne hverandre om at vi er heldige som lever i et velfungerende demokrati, med rett til å mene, tenke, tro og elske som vi vil. Det er en dag vi markerer i takknemlighet og ikke minst, det er en dag til ettertanke.

Minnesmerkene våre setter vi høyt. Og selv om disse stedene ligger i hver våre kommuner, representerer de likevel vår felles historie om en kamp som knyttet bånd og samhold på tvers i landet vårt.

Vår felles historie er blitt rikere med minnesmerkene som ligger i tidligere Røyken og Hurum, etter at Asker ved nyttår ble en ny kommune. Ved Røyken kirke og ved Hovtun på Klokkarstua blir det kransnedleggelser. På Klokkarstua markerer vi også ved minnesteinen over russiske fanger, som under krigen ble holdt i fangeleir der.

Som tidligere år hedrer vi både Max Manus’ grav med blomster, og bautaen ved Asker kirke med krans.

I Bærum blir det tradisjonen tro markeringer ved Tanum kirke, Rytterstatuen utenfor rådhuset, ved Leif Tronstad-monumentet og selvfølgelig ved Grini.

Minnesmerkene bærer bud om hvilken urett som ble begått mot land og folk under 2. verdenskrig. De synliggjør og oppsummerer en viktig del av Norges historie. De minner om mot og motstand – om EKTE helter, men de er også en påminnelse om alle dem som fikk frarøvet sin fremtid.
Heltene var mange, tapre kvinner og menn risikerte sine liv for et fritt Norge. Vi er dem evig takknemlig. 8. mai er derfor et viktig symbol på vår frihet. Et åpent demokrati. Det er vår fredsdag.

Må dagen minne oss på å stå opp for urett, og fortsette å kjempe for en verden der alle land kan oppleve den samme freden vi selv er forunt.

Gratulerer med frigjørings- og veterandagen.

Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum og Lene Conradi, ordfører i Asker

Innlegget sto på trykk i Budstikka 8. mai 2020